Raad voor Cultuur: positief advies over Vleeshal Middelburg

Het centrum voor hedendaagse kunst Vleeshal in Middelburg is verheugd dat de Raad voor Cultuur opnieuw een positief advies heeft uitgebracht. Hierdoor blijft Vleeshal onderdeel van de Culturele Basisinfrastructuur (BIS) in de periode 2025-2028. Er zijn binnen de BIS slechts zes plekken voor presentatie-instellingen in het hele land. 

De BIS-regeling voor presentatie-instellingen binnen het cultuurbeleid van het Ministerie van OCW is bedoeld voor instellingen, die een toonaangevend en vernieuwend aanbod van hedendaagse beeldende kunst in een internationale context bieden. Dankzij de toekenning kan Vleeshal de komende vier jaar haar programma voortzetten en verder ontwikkelen. Dat zal zij doen aan de hand van het centrale thema ‘Hop to Hope’. Hierover zegt de Raad voor Cultuur: “De raad vindt ‘Hop to Hope’ als artistiek uitgangspunt voor de subsidieperiode 2025 – 2028 een mooi, poëtisch en verfrissend thema.” 

Prikkelend

De Raad voor Cultuur is ook zeer te spreken over de werkwijze van Vleeshal: “Op prikkelende wijze weet Vleeshal hedendaagse kunst met de actualiteit te verbinden. Dat zij in haar artistiek programma de ontwikkeling van individuele kunstenaars vooropstelt en hen tijd, ruimte en begeleiding biedt, wordt in de internationale kunstwereld en ook door de raad gewaardeerd.”

Spil

In haar advies benoemt de Raad voor Cultuur Vleeshal als belangrijke spil in de regio: “In Zeeland is zij de enige instelling voor (inter)nationale kunst. (…) Dat Vleeshal zich met haar programma ook tot haar Zeeuwse omgeving verhoudt, waar weinig hedendaagse kunst te zien is, vindt de raad van meerwaarde. Daarbij zoekt de instelling verbinding met lokale geschiedenissen. De raad is ook te spreken over de maatschappelijke vraagstukken die in het artistieke programma worden aangesneden; ze passen enerzijds bij de Zeeuwse context (gemeenschapszin, natuurlijke omgeving, gezamenlijkheid en eenzaamheid) maar zullen ook schuren (kolonialisme, gender).”

Vleeshal ontvangt een bijdrage van 797.350 euro per jaar voor het realiseren van het tentoonstellings- en publieksprogramma binnen de muren van haar unieke gotische tentoonstellingsruimte, als ook voor de veelzijdige, verrassende en inspirerende projecten die ze daarbuiten organiseert en de publicaties die zij uitgeeft.

Foto: Vleeshal