College en raad Vlissingen tegen schrappen van buslijn 57 door Oost-Souburg

Voor het college van B en W van Vlissingen zou het onbestaanbaar zijn als Oost-Souburg, als grootste dorp van Walcheren, straks verstoken is van een busverbinding. In het programma van eisen voor de nieuwe busconcessie is buslijn 57 geschrapt.

De provincie Zeeland heeft aangegeven dat er voldoende alternatieve vervoerswijzen zijn, wanneer buslijn 57 uit de dienstregeling wordt gehaald. Die alternatieven zijn trein, buurtbus en taxi, zegt de provincie. Mocht dat doorgaan, dan moeten inwoners van Oost-Souburg straks de brug over naar West-Souburg als ze met de bus willen reizen. Jaarlijks maken zo’n 30.000 passagiers gebruik van de buslijn door Oost-Souburg.

De Vlissingse gemeenteraad heeft echter aangegeven dat er uitvoering gegeven moet worden aan het amendement dat op 27 januari 2022 is ingediend. In het amendement staat beschreven dat het onacceptabel is dat er geen bus meer rijdt over Oost-Souburg. Het college heeft besloten om een zienswijze in te dienen op het ontwerp programma van eisen busconcessie Zeeland en de raad te informeren middels een raadsinformatiebrief.

Foto: Omroep Zeeland