Onderzoek naar archeologische resten op strand Oranjezon

Vrijdag 26 april wordt op het strand Oranjezon bij Vrouwenpolder een archeologische bodemscan uitgevoerd. Het is de volgende stap in de zoektocht naar het Romeins vlootstation, dat daar mogelijk gelegen heeft. 

Tweeduizend jaar geleden hoorde Zeeland bij het Romeinse Rijk. De kustlijn liep toen anders en waar nu zee is lagen vroeger nederzettingen. Er is weinig van bekend. Maar er spoelen wel geregeld kleine resten aan op het strand. Scherven van aardewerk, stukken van dakpannen en brokstukken bouwsteen. Sommige fragmenten hebben zelfs een stempel van de Romeinse marine. Daarom wordt gedacht dat aan de kust bij Vrouwenpolder een Romeins vlootstation lag.

De bodemscan wordt uitgevoerd met elektromagnetische meetinstrumenten, die over het strand gedragen worden en metingen doen tot diep onder het oppervlak. Een deel van het strand gaat systematisch en gedetailleerd worden onderzocht. Deze meetinstrumenten geven inzicht in de bodemopbouw van zand en klei, maar laten ook zien waar deze natuurlijke opbouw veranderd is, bijvoorbeeld door muren, wegen, kanalen en andere door mensen gemaakte structuren.

Doel van dit onderzoek is het huidige strandlandschap af te kunnen pellen om zo het oude Romeinse landschap weer zichtbaar te maken. Het onderzoek is ook een pilot om na te gaan of een archeologische bodemscan werkt op een strand. Dit is voor de Zeeuwse stranden nog niet eerder gedaan. Mocht de testdag een succes worden, dan wordt een groter deel van het strand met deze methode onderzocht.

De bodemscan wordt uitgevoerd door Joep Orbons, senior specialist geofysisch onderzoek van ArcheoPro uit Eijsden, op initiatief van de Provincie Zeeland. Op 26 april wordt er voor belangstellenden tussen 13.00 en 14.00 uur uitleg gegeven over de techniek van het geofysisch onderzoek. Ook worden de eerste ruwe onderzoeksresultaten van de ochtendsessie toegelicht. Het verzamelpunt is de strandpost bij strandpaviljoen Aloha Beach.

In maart dit jaar is al een informatiebord op het strand Oranjezon geplaatst. Het bord biedt informatie over de omgeving van Oranjezon in de Romeinse tijd en wat te doen wanneer men denkt een interessante vondst op het strand te hebben gedaan. Deze kan dan eenvoudig met een smartphone worden doorgegeven aan het Meldpunt Erfgoed Zeeland: erfgoedzeeland.nl/meldpunt. Via een QR-code op het informatiebord is er voor strand(be)zoekers ook Duits- en Engelstalige informatie beschikbaar over het melden van een strandvondst.