B&W Middelburg blijft ondanks urenlang debat onvermurwbaar bij standpunt nieuw azc

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) blijft ondanks een debat van vier uur in de raadscommissie Algemene Bestuur over het nieuwe asielzoekerscentrum vasthouden aan zijn standpunt: het azc komt in wedegebied De Cleene Hooge en krijgt een omvang van 330 vaste opvangplekken en maximaal 250 flexibele.

Hoe de commissieleden hun wensen en bedenkingen op het voorstel van B&W ook verpakten, als vriendelijke verzoeken tot stevige kritiek: wethouder Jeroen Louws (GroenLinks/PvdA) was onvermurwbaar: “Wat u volgende week donderdag als gemeenteraad adviseert aan ons beslist u zelf, maar ik adviseer u dringend niet aan voorgeenomen besluit te rommelen.” 

B&W kunnen zelf beslissen waar het nieuwe azc komt er hoe groot het wordt, de raad kan wel haar mening erover schieten. En dat deed de commissie gisteravond volop, na dinsdagavond geluisterd te hebben na 25 in sprekers. De teneur van die avond: waarom moet het azc in De Cleene Hooge komen, een in de ogen van vele Middelburgers ongerept weidegebied. En waarom houdt B&W, in navolging van de wens van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), vast aan een azc waarin vaste en flexibele plekken gecombineerd zijn? Iets dat nu nog in Middelburg over twee verschillende locaties verdeeld is.

Martin Bos van Forum voor Democratie opende het debat. Hij was duidelijk: “Er moet geen nieuw azc komen, niet in De Cleene Hooge, maar ook niet in Dauwendaele, Arnemuiden of waar dan ook in Middelburg.”

Zijn standpunt kreeg geen bijval van de rest van de commissie. Want dat er een nieuw azc moet komen, als het huidige volgens afspraak in juli 2025 sluit, daar is de gemeenteraad in meerderheid van overtuigd. Maar waar, en in welke omvang en is die termijn van iets minder van twee jaar waarbinnen het er moet zijn, wel realistisch? 

Vertrouwen in de politiek

Volgens Paul Moens (SGP) had het huidige college van GroenLinks/PvdA, Lokale Partij Middelburg (LPM), ChristenUnie en D66 boter op zijn hoofd. “U heeft bij uw aantreden vorig jaar als college gezegd dat De Cleene Hooge hooguit als reservebouwlocatie zou worden gebruikt. En nu wil u er een nieuw azc. Laat duidelijk zijn: mijn partij wilde er altijd al woningbouw, maximaal tachtig huizen, maar zeker geen azc. Als u zo moet uw kiezers omgaat, hoe krijg u dan het vertrouwen in de politiek terug?”

Het leverde Moens applaus van de publieke tribune op, waar gisteravond zo’n 80 belangstellenden zaten. Dit in tegenstelling tot de avond ervoor, toen er in het bedrijfsrestaurant van het stadskantoor ook nog eens honderd mensen via een beeldverbinding de avond volgden. Het applaus leidde tot bestraffende woorden van commissievoorzitter Jonathan Schroevers, die opmerkte dat bij debatten van raad en commissie verbale instemming of afkeuring niet geoorloofd is. Hij moest deze opmerking nog enige keren herhalen.

Moens en met hem diverse andere commissieleden vroegen waarom het politiebureau in de Vrijlandstraat in de wijk Dauwendaele als locatie was afgevallen. Dat komt binnenkort leeg te staan. De SGP’er wist zelf het antwoord: B&W vindt het te klein, omdat ook de flexibele opvang er moet komen. Moens: “Maar als we die op de huidige plek houden, in evenementenzaal Studio A58, dan voldoet het politiebureau wel.”

Andere partijen vielen hem bij. Ella Poppe had contact gezocht met Frans Lievens, de exploitant van Studio A58. “Het contract voor de noodopvang is al twee keer verlengd en loopt nu tot 1 januari 2025. Is B&W bereid om met Lievens te praten over een nieuwe verlenging?”

SP’er Jan Zwemer pleitte voor kleinschalige opvang over meer locaties in de stad. “Het COA, het Rode Kruis, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Justitie & Veiligheid doen deze suggestie nu zelf. Waarom onderzoek B&W dit niet? 

Hoongelach

Marianne Golsteijn (GroenLinks/PvdA) was het enige raadslid dat het collegevoorstel en daarmee haar partijgenoot wethouder Louws vol steunde. “Het klopt dat we De Cleene Hooge alleen maar voor reservebouw wilde gebruiken. Maar wij vinden een nieuw azc ook belangrijk. Het huidige vrije uitzicht in De Cleene Hooge op de duinen verschuift door de komst van het azc iets naar het westen. Dat is al eerder gebeurd, toen Griffioen 2 werd aangelegd. En wat betreft de wandelommetjes in het gebied: er komen heus wel nieuwe ommetjes.”

Het kwam haar op hoongelach vanaf de publieke tribune te staan en de tribune op weer een bestraffende opmerking van de commissievoorzitter. VVD’er Wilfried Boonman noemde het besluit van het college ‘het dossier van gebroken beloftes’. “Waarom neemt u niet meer de tijd? Want in juli 2025 is het nieuwe azc niet klaar. Dan breekt u de belofte aan de omwonenden van het huidige azc dat het dan verdwijnt.”

Zeer onverstandig

Wethouder Louws pareerde alle kritiek met de opmerking dat B&W tot de keuze voor De Cleene Hooge was gekomen op basis van kaders die de raad zelf in april aan het college had gegeven. “Als u die kaders wilt veranderen, is dat aan u. Maar het lijkt me zeer onverstandig, omdat dan bij een mogelijke andere locatie er elders in de stad onrust ontstaat bij omwonenden, die hebben gezien dat de raad bereid is om de kaders te veranderen.”

VVD’er Boonman probeerde het nog een keer: “Wat als de raad in meerderheid volgende week zegt dat ze het huidige voorstel niet wil, wat doet u dan?” Waarop Louws zijn opmerking over de door de raad zelf gekozen kaders herhaalde. En hij zei nog iets anders: “Wij kiezen voor de combinatie van vaste en flexibele opvang in deze omvang, omdat het dan voor het COA rendabel is om er een mooie complex van te maken dat over 15 jaar een woonwijk kan worden.”

Opvallend afwezige

Opvallend afwezige in het debat was de Lokale Partij Middelburg (LPM). Jesse Aarnoutse stelde wat vragen over de noodopvang, de inpassing in het landschap en de participatie van de burgers. Maar een mening over het B&W-voorstel gaf hij niet. De op een na grootste coalitiepartij zat ook in het vorige college met partijen die nu tot de oppositie behoren en schaarde zich toen achter het plan voor de bouw van tachtig woningen. Desgevraagd zei Aarnoutse: “Wij willen eerst overleggen, omdat we zo zorgvuldig mogelijk willen zijn.” Vorige week zei fractievoorzitter Bram de Buck toen we hem erover belden het iets minder omfloerst: “We moeten binnen onze fractie nog consensus bereiken.”

Volgende week donderdag discussieert de voltallige raad over de wensen en bedenkingen. Het college neemt dan op 7 november een definitief besluit.

foto: De Cleene Hooge en wethouder Jeroen Louws (Omroep Zeeland)

Zie hier het overzicht van alle berichtgeving over het AZC