Snelheidsmeting door leerlingen Franciscus basisschool in Middelburg

Leerlingen van de Franciscus basisschool in Middelburg hielden vanmiddag met ouders, buurtbewoners en de wijkagent een snelheidscontrole op de Dauwendaelselaan. Want op deze weg, waar 30 kilometer de maximumsnelheid is, wordt regelmatig te hard gereden. En dat terwijl veel leerlingen van en naar de school de straat moeten oversteken. “Die scooter reed zonet 62, dat is echt idioot.”

Verscholen achter een schutting met uitzicht op de Dauwendaelselaan staan een paar leerlingen van de Franciscusschool, enkele ouders en een politieagente. De leerlingen hebben bij toerbeurt een laserapparaat in de hand van Veilig Verkeer Nederland waarmee ze de snelheid van naderende auto’s en scooters kunnen meten. Driehonderd meter verderop staat een groepje kinderen met bordjes met aan de ene, groene, kant een lachende smiley en de tekst Bedankt en aan de andere, rode, kant een boze smiley en de vermaning Te hard. De wijkagent houdt de snelheidsovertreders aan en geeft de kinderen de gelegenheid om ze te vertellen wat ze zojuist verkeerd deden.

Een van de initiatiefnemers van deze actie is Lars van Viersen, vader van een dochter van zes jaar op de Franciscusschool. “De Dauwendaelselaan is een brede weg die de wijk doormidden snijdt. Veel leerlingen moet van of naar school de weg oversteken. Maar doordat veel verkeer er te hard rijdt is dat oversteken heel gevaarlijk, overigens niet alleen voor kinderen, maar ook voor ouderen. Ook kinderen op de fiets kunnen hier heel moeilijk naar de school afslaan. We willen dat de gemeente beseft dat hier te hard wordt gereden en ze er eindelijk iets aan gaat doen.”

Suggesties heeft Van Viersen ook: “Uit onderzoek van een verkeersdeskundige is gebleken dat de weg eigenlijk te breed is. Dus een versmalling is zeer gewenst. Maar ook het aanbrengen van enkele verkeersdrempels helpt zeker. Dan heb ik het niet over lage hobbels, maar echt forse waardoor je vaart moet minderen.”

Driehonderd meter verderop staan enkele leerlingen met bordjes met aan de ene kant een lachende smiley en de tekst Bedankt en aan de andere kant een boze smiley en de tekst Te hard. Een korte inventarisatie leert dat de leerlingen het vaakst de tekst Te hard omhooghouden. Ook hier staat een agent, die van zijn collega verderop de gereden snelheid doorkrijgt. Snelheidsovertreders houdt hij aan, waarna hij de kinderen vraagt om naar voren te komen en de automobilisten erop te wijzen dat ze te hard reden.

Geen bekeuringen

Bekeuren doet de agent niet. “Het is een publieksvriendelijke actie van de buurt. Maar op termijn gaan we wellicht wel bonnen uitschrijven.” Een van de aangehouden automobilisten is de chauffeur van de buurtbus Walcheren. “Ik rijd met een automaat. Blijkbaar ga je onopgemerkt te snel. In het vervolg zal ik beter op mijn snelheidsmeter letten.”