Aantal incidenten azc Middelburg afgenomen

Het aantal incidenten in het asielzoekerscentrum aan de Laurens Stommesweg in Middelburg is vorig jaar met 19 procent afgenomen ten opzicht van 2021 en met 29 procent in vergelijking met 2019. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Middelburg.

Onder een incident verstaat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) “alle gebeurtenissen die de veiligheid, leefbaarheid en beheersbaarheid op een locatie raken, of waarbij sprake is van een afwijking van de gewenste gang van zaken op een locatie”. In 2022 waren dat er in het Middelburgse azc 189, in 2021 233 en in 2019 265.

Burgemeester Harald Bergmann, verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid binnen de gemeente, schrijft aan de gemeenteraad: “Landelijk is er sprake van een toename van het aantal incidenten in azc’s met 42 procent. Een vergelijking met de cijfers van Middelburg is lastig, omdat landelijk de bezetting van azc’s met 39 procent is toegenomen en die in Middelburg gelijk is gebleven. Wat hier natuurlijk niets aan afdoet, is dat het aantal incidenten in 2022 is afgenomen ten opzichte van 2021 en nog meer ten opzichte van 2019.”

‘Niets te verliezen’

Fysieke agressie en geweld zijn de laatste vier jaar ‘redelijk stabiel’ gebleven. Vorig jaar ging het om 25 gevallen. Het gaat hierbij om zowel agressie en geweld onder de bewoners onderling als naar medewerkers. Hiertoe behoren ook steekincidenten. “De locatiemanager geeft aan dat de meeste incidenten zijn toe te schrijven aan bewoners die weinig of geen kans maken op asiel”, schrijft de burgemeester. “Deze personen hebben niets te verliezen en er is vaak sprake van verslavingsproblematiek.”

Verbale agressie en geweld namen in 2022 ten opzichte van een jaar eerder af met 43 procent (49 tegen 28 gevallen). Volgens de burgemeester komt dit omdat het azc een proef is gestart waarbij overlastgevers sneller worden aangepakt.

Het aantal incidenten buiten het azc waarbij asielzoekers betrokken waren en de politie werd ingeschakeld, is in 2022 en 2021 nagenoeg gelijk (97 tegen 94 gevallen). Winkeldiefstallen zijn hiervan een voorbeeld. In 2021 was daar volgens de politie acht keer een inwoner van het azc bij betrokken, tegen zeven keer in 2022. En dat terwijl het aantal winkeldiefstallen in Middelburg in die periode met bijna 30 procent steeg.

Studio A58

Speciale aandacht krijgt de noodopvang in evenementenhal Studio A58. Omdat die als COA-locatie pas in oktober 2021 is geopend, zijn er over dat jaar geen cijfers. In 2022 waren er in Studio A58 negentien meldingen van verbale agressie en geweld.

Daarover schrijft de burgemeester: “Doordat deze opvanglocatie een hal is, is er al snel sprake van geluidsoverlast. Dat zorgt voor irritaties onder de bewoners, waarbij ze soms verbaal tegen elkaar tekeer gaan. Ook kunnen bewoners op deze locatie niet zelf hun eten bereiden. Dat zorgt soms voor spanningen, omdat sommige bewoners proberen voor te dringen of vinden dat ze te weinig te eten krijgen.”