Leisure hoort niet thuis in Spuikomgebied, vindt POV-fractie

Leisure hoort niet thuis op een mooie plek als de Spuikom, vindt de Vlissingse politieke partij POV. Het trekt extra verkeer aan en bovendien worden zoals de plannen er nu liggen pas bij de fase 2 in 2030 de noodzakelijke extra parkeervoorzieningen gerealiseerd. Woningbouw is er meer op z’n plaats, stelt commissielid Dita Daalmeijer van POV.

De partij betwijfelt sterk of de Spuikom wel een geschikte plaats is voor leisure-activiteiten. “Hoort leisure, denk aan een bowlingbaan, of een gelegenheid waar lasergames worden gespeeld, wel op een mooie plek als de Spuikom?”, vraagt Daalmeijer zich af. “In iedere stad worden leisure-activiteiten juist tegen de stad aan gesitueerd, op een plek waar voldoende (goedkopere) parkeeroplossingen geboden kunnen worden. Veelal is dat in de buurt van bijvoorbeeld fastfood-restaurants. Wij pleiten ervoor dat ook in Vlissingen te doen. Of wellicht kan er een plek voor leisure in de Machinefabriek of het stationsgebied worden gecreëerd?”
In plaats van leisure-voorzieningen zou er volgens Daalmeijer beter woningbouw in de Spuikom kunnen worden gepleegd, met de bijbehorende parkeervoorzieningen.

Twee fasen
POV-fractie komt daarom met een amendement op de herijkte Spuikomvisie. Deze visie gaat over vier verschillende deelgebieden, die ook onderwerp waren in de oorspronkelijke Spuikomvisie. In de herijkte visie is de samenhang, de uitwerking, uitvoering en financiering tussen de vier onderscheiden opgesplitst en wordt op gedeeld in twee fasen. Fase 1 betreft de Grote Spuikom en de Spuiwal. Daarvoor is 1,9 miljoen euro subsidie toegekend vanuit de Regiodeal North Sea Port District. Die is bedoeld voor het aantrekkelijker maken van steden en kernen. In fase 1 is nu het leisure concept, met sterk verkeer aantrekkende activiteiten en een sterke verbinding met Cinecity, te vinden.

Parkeervoorziening
Voor de doorgaande weg is volgens POV ook nog geen veilige oplossing voorzien voor de voetgangers die worden aangetrokken door de leisure-activiteiten. Fase 2 betreft Duun en Kleine Spuikom. Deze fase krijgt zijn beslag pas na 2030. Met het oog op de tijdspanne moet de gemeenteraad over vijf jaar een keuze maken om ook dit plangebied te ontwikkelen, verwacht POV. Dat betekent volgens de partij ook dat parkeervoorzieningen die voor de leisure-voorzieningen nodig zijn ook pas kunnen worden aangelegd na 2030, of zelfs nog later.
Een oplossing voor het parkeren in de tussenliggende tijd wordt niet voorgesteld. De partij vreest zelfs dat dat er ook nooit van gaat komen.

Afbeelding: OKRA Landschapsarchitecten