Raad Veere bespreekt privébouwplan wethouder: ‘Dat willen wel meer inwoners’

De raadscommissie Ruimtelijke Ordening in Veere sprak gisteravond over de aanvraag van een inwoner van Domburg voor de sloop en nieuwbouw van een woning. Pikant: deze inwoner is Ruud van Houten, de wethouder Financiën. Daarnaast is hij recreatieondernemer: op zijn terrein exploiteert hij ook een minicamping en vakantieappartementen.

“Als het om bestuurlijke integriteit gaat, heeft onze gemeente niet de beste reputatie”, zei D66-raadslid Jacco van Maldegem. Hij liet er geen misverstanden over bestaan: deze aanvraag zou de gemeente eigenlijk niet in behandeling moeten nemen, zolang Van Houten wethouder is. “Als politiek bestuurder lig je onder een vergrootglas. Veel bewoners klagen over de lange wachttijden waarmee ze te maken hebben bij bouwaanvragen. De indruk kan ontstaan dat je als wethouder eerder wordt geholpen door de gemeente dan andere burgers.”

Bij het debat was behalve wethouder René de Visser (Ruimtelijke Ordening) ook burgemeester Frederiek Schouwenaar aanwezig. Zij deed direct een verzoek aan de raad. “Richt het debat niet op de persoon van de wethouder, zijn integriteit staat hier niet ter discussie.” Van Houten zelf was afwezig.

‘Verkeerd beeld’

Zoals zo vaak verliep ook deze discussie langs de scheidslijn tussen oppositie en coalitie. Volgens Van Maldegem van oppositiepartij D66 staat de integriteit van Van Houten niet ter discussie, maar de bouwaanvraag geeft wat hem betreft wel een verkeerd beeld van de gemeente.

Het argument van enkele collega-raadsleden dat de aanvraag van Van Houten al loopt sinds 2016, lang voordat hij wethouder werd, wees hij van de hand. “Ik had het als gemeenteraad graag vorig jaar al geweten toen Van Houten wethouder werd of tijdens de verkiezingen, toen hij namens de VVD kandidaat-wethouder was.”

Integriteitsonderzoek

Maar wethouder De Visser wees ook dat argument van de hand. “Kandidaat-wethouders ondergaan voor hun benoeming een integriteitsonderzoek. Daar is dit geen probleem gebleken. Om moeilijkheden te voorkomen hebben we ook een externe jurist naar de aanvraag laten kijken. Die zag eveneens geen obstakels.”

Van Maldegem kaartte ook aan dat ambtenaren van de gemeente Veere die deze bouwaanvraag moeten behandelen en daar problemen mee hebben, in een lastig parket komen te zitten. “Waar moeten die naartoe, naar de gemeentelijke vertrouwenspersoon?” Commissievoorzitter Niels ter Sligte (SGP) smoorde deze discussie echter in de kiem. “Met dit soort vragen moet u naar de integriteitsambtenaar. Daar gaan we hier niet over praten.”

‘Bijzonder onhandig’

Pieter Wisse van oppositiepartij CDA vond het ‘bijzonder onhandig’ dat door de bouw van de nieuwe woning de totale bouwoppervlakte met 15 vierkante meter toeneemt, een uitbreiding van 13,6 procent. Wisse: “Dat willen wel meer inwoners. Ik geef u op een briefje dat als we dit toestaan, er meer burgers komen met zo’n aanvraag. Overigens waren we als CDA al niet enthousiast over het voorstel, voordat we wisten dat het om de wethouder ging.”

Oppositiepartijen PvdA/GroenLinks en DTV hadden vooral inhoudelijke twijfels over de aanvraag. Ze vroegen zich af of de situering van het nieuwe huis wel correct was en of de bouw überhaupt mogelijk was vanwege de uitstoot van stikstof, waardoor veel bouwplannen op dit moment sneuvelen bij de rechter.

‘Beoordeling op inhoud, niet op persoon’

De coalitiepartijen vonden het een goed plan, dat ‘keurig inhoudelijk is getoetst’. Opmerkelijk was dat de VVD-fractie tijdens de eerste termijn haar spreektijd niet benutte. Uitgedaagd door D66 liet Ad van Broekhoven in de tweede termijn weten dat “de VVD vindt dat iedere inwoner gelijk moet worden behandeld”. Van Broekhoven: “Wij beoordelen het voorstel op zijn inhoud en niet op de persoon die het heeft ingediend. Wij vinden het een goed plan.”

Wethouder De Visser liet weten dat B&W niet zal voldoen aan het D66-verzoek om de bouwaanvraag niet in behandeling te nemen. Op 1 juni debatteert de voltallige gemeenteraad over het plan.

Wethouder Ruud van Houten (foto: gemeente Veere)