Gemeente Veere geeft groen licht voor opnieuw inrichten centrumgebied Domburg

De gemeente Veere gaat de openbare ruimte van het centrumgebied Domburg opnieuw inrichten. Het betreft de Ooststraat, Markt en Weststraat.

De gemeente gaat de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • Opbreken huidige bestrating / asfalt
  • Uitvoeren divers grondwerk
  • Opbreken huidige riolering inclusief huisaansluitingen
  • Aanleggen nieuwe riolering inclusief huisaansluitingen
  • Aanbrengen nieuwe wegfundering
  • Aanbrengen nieuwe bestrating en wegmeubilair

De gemeente voert ook overleg met de ondergrondse kabel- en leidingbeheerders. Als er werkzaamheden gepland staan aan kabels en leidingen proberen ze deze te combineren met de werkzaamheden van de gemeente Veere.

De gemeente Veere vraagt wel de direct aanwonenden, ondernemers en Stadsraad Domburg mee te denken over de nieuwe inrichting van het centrumgebied. 

Onder begeleiding van Baljon landschapsarchitecten maken ze in een werkgroep het nieuwe ontwerp. De werkgroep bestaat uit; direct aanwonenden, ondernemers en leden van de Stadsraad. De werkgroep komt in verschillende sessies bij elkaar.

Planning (onder voorbehoud)

ActiviteitPeriode
Omgeving vragen om input voor het ontwerpMei 2023
Maken voorlopig ontwerp met werkgroepJuni – november 2023
Ontwerp definitief en maken contractstukkenDecember 2023 / maart 2024
Aanbesteding (zoeken naar geschikte aannemer)Maart – mei 2024
Beoordelen werkplannen aannemer en bestelling materiaalJuni – juli 2024
Start uitvoering werkzaamhedenOktober 2024