Replica’s middeleeuwse beelden stadhuis Veere mogen wat kosten van gemeenteraad

De gemeente Veere geeft 365.000 euro uit om replica’s te laten maken van de ‘7 vrouwen en heren van Veere’, beelden uit de 16e eeuw die nauw verbonden zijn met de geschiedenis van de stad Veere. De gehele raadscommissie was het eens om geld te reserveren voor de replica’s. Ook vond de commissie dat B&W zo snel in gesprek moet gaan met de beeldhouwer die het werk moet uitvoeren vanwege het risico dat zijn offerte later duurder uitvalt.

De originele beelden stammen uit de 16 eeuw en verbeelden de geschiedenis van de stad Veere. Die werden in 1932, totaal verweerd van de stadhuisgevel gehaald en vervangen door replica’s van de kunstenaar Oswald Wenkebach. De originele beelden verhuisden toen naar de Schotse Huizen, onderdeel van Museum Veere. De replica’s van Wenckebach werden in 2012 in de Grote Kerk in Veere geplaatst. Sindsdien vertoont de gevel van het stadhuis daar waar de beelden ooit stonden lege plekken, tot ergernis van veel Veerenaren.

Twee offertes

Daar moest verandering in komen vond de Veerse gemeenteraad in 2021, toen men instemde met het maken van nieuwe beelden.. Nu twee jaar, blijkt dat wat mag kosten. Een aanbesteding leverde twee offertes van beeldhouwers op. Beide lagen ver boven het bedrag dat de raad hiervoor had gereserveerd. Daarom stelt B&W nu voor om 193.000 euro uit het beschikbare budget te betalen en de rest (172.000 euro) uit de Algemene Reserve, het spaarpotje van de gemeente. Daar moet volgens de financiële vooruitzichten eind 2027 ruim 16,6 miljoen euro in zitten.

De gemeente hoopt voor een deel van het bedrag uit de Algemene Reserve een subsidie van Toeristische Impuls Veere te krijgen. Dat is een samenwerking tussen de gemeenten en de recreatiesector, die beslist over waaraan een deel van de meeropbrengst van de toeristenbelasting wordt besteed. Het is nog niet zeker of de gemeente de subsidie krijgt, maar wethouder Bert Tuk (ChristenUnie) liet weten dat hij na een informeel gesprek met Toeristische Impuls Veere goede hoop heeft dat het geld er komt.

Pur-beelden

In het raadsvoorstel beschrijft het college uitgebreid hoe de replica’s moeten worden gemaakt. De uitgekozen beeldhouwer Ton Mooy uit Amersfoort maakt eerst van de originele beelden in de Schotse Huizen via 3D modellen in purschuim. Hier wordt plasticine (boetseerklei) aan toegevoegd en vervolgens worden ze met gips afgewerkt. Daarna hakt Mooy op basis van deze modellen de nieuwe beelden uit natuursteen. De modellen blijven beschikbaar voor het museum Veere, dat ze wil tentoonstellen om blinden en slechtzienden te laten voelen hoe de beelden eruitzien die straks op de stadhuisgevel staan.

‘Nauw verbonden met de stad Veere’

De hele raadscommissie stemde in met het voorstel. Paul Barendregt (VVD): “Deze beelden zijn nauw verbonden met de ontwikkeling van de stad Veere. Daarom is het prachtig dat er straks op vier plaatsen exemplaren zijn: de originelen in de Schotse Huizen, de beelden van Wenkebach in de Grote Kerk, de nieuwe op de stadhuisgevel en de pur-beelden ook in de Schotse Huizen, waar blinden en slechtzienden ze op een voor hen toegankelijke manier kunnen bewonderen.”

Peter Meijs (PvdA/GroenLinks) voerde het woord namens zijn fractiegenoot Peter Blom, historicus en medewerker van het Zeeuws Archief. Meijs: “Hij had hier vanavond moeten spreken, maar omdat dit onderwerp maandag een dag is doorgeschoven, kon hij nu niet. Blom stelt voor om een boek te maken van het hele artistieke proces: van het maken van de beelden tot aan de plaatsing. We hopen dat dit nog uit het budget kan.”

Ook dat vond Tuk een goed idee. Hij kondigde aan met Peter Blom te gaan praten over de mogelijke kosten van een boek.Marja Osté (VVD) deed tot slot de suggestie dat Tuk, gezien de unanimiteit in de commissie, nog voor de raad het officiële besluit op 6 juli neemt, alvast gaat praten met Ton Mooy. Want de beeldhouwer heeft aangegeven dat vanwege de stijgende energiekosten en de inflatie zijn offerte tot de zomer geldt en dat daarna de kans groot is dat hij zijn prijs moet verhogen. Ook dat vond Tuk een heel goed idee.

De beelden moeten in het voorjaar van het voorjaar van 2025 klaar zijn. Dat valt dan samen met het 75-jarig jubileum van Museum Veere. Volgens Tuk is dat een perfecte aanleiding voor de koning om naar Veere te komen. “Hij is ook markies van Veere, dus het lijkt ons mooi dat hij de beelden onthult.”

De 7 Vrouwen en Heren van Veere (foto: Zeeuwse Ankers)