Gemeenteraad vraagt 1,3 miljoen extra voor startersleningen Middelburg

Tijdens de vergadering van 23 mei er een motie aangenomen door de Middelburgse gemeenteraad over extra geld voor startersleningen. Het budget daarvoor was in april al op en het college had laten weten geen mogelijkheden te zien voor verruiming.

In een motie van Jesse Aarnoutse (LPM), Bas van der Reest (D66) en Sylvestro Lorello (GroenLinks-PvdA) werd gevraagd om 1,3 miljoen euro extra budget voor startersleningen voor jonge huizenkopers. De partijen wijzen erop hoe belangrijk het is om jongeren voor de gemeente te behouden, onder meer gezien de vergrijzing en arbeidsmarkt.

In april meldde Omroep Zeeland dat het budget voor startersleningen in de gemeente Middelburg voor 2024 al op was. Dat terwijl het budget voor 2023 pas in november op raakte. De omroep had daar informatie over opgevraagd. In de eerste vier maanden van 2024 hebben 35 jongeren met een starterslening een woning kunnen vinden.

Vragen LPM

LPM stelde hier vragen over en vroeg onder meer of het mogelijk was de regeling te verruimen, zodat meer jongeren in aanmerking zouden komen voor de starterslening. 21 mei berichtte WFM96 hier ook al over. Het college liet weten dat ze hier geen mogelijkheden voor zag en dat ze tijdens eerdere vergaderingen al had aangeven dat het budget voortijdig zou kunnen opraken.

Een meerderheid in de raad vraagt dus om aanvulling van het budget voor de startersregeling. Een motie is echter een verzoek aan het college en nog geen definitief besluit van de raad om de middelen beschikbaar te stellen. De motie kan zo worden opgevat dat het college wordt gevraagd er rekening mee te houden in de voorbereiding van de jaarstukken en de kadernota om daar financiële ruimte op te nemen. In juli staan deze stukken op de agenda en dan valt een definitief besluit over dit (en vele andere) wensen.

Foto: Peter Urbanus