Kijkmoment flexwoningen Het Zwin Middelburg

Begin 2023 is het woningproject Het Zwin gestart. Tussen het gebouw van het Leger des Heils en de Yildirim Beyazit Moskee zijn vijf woonblokken met in totaal 52 tijdelijke flexwoningen geplaatst in opdracht van Woongoed Middelburg. De eerste drie woonblokken zijn klaar en worden vanaf eind juli bewoond.

De andere twee woonblokken zijn na de zomer gereed. De tijdelijke flexwoningen zijn bestemd voor spoedzoekers en statushouders. Gapph Vastgoedbeheer is de beheerder en contactpersoon voor de bewoners en omwonenden.

Op dinsdag 11 juli organiseert de gemeente Middelburg samen met het wijkteam Stromenwijk en de betrokken organisaties Gapph Vastgoedbeheer en Welzijn Middelburg een kijkmoment voor omwonenden en stakeholders. Zij worden vanaf 16.00 uur ontvangen bij de ingang van het terrein aan Het Zwin. Daarnaast zijn de contactpersonen van de betrokken partijen aanwezig om informatie te verstrekken en vragen te beantwoorden.

  • Inloop vanaf 16.00 uur: Ontvangst bij de ingang van het terrein Het Zwin
  • 16.00 – 17.30 uur: Kijkje nemen in en om de woningen
  • 17.30 uur: Einde

Van de in totaal 52 flexwoningen zijn 28 woningen beschikbaar voor statushouders. Dit zijn mensen met een verblijfsvergunning die nog in een AZC wonen. De andere 24 woningen zijn voor spoedzoekers. Dit zijn woningzoekenden die dringend een woning nodig hebben.

Er zijn in Nederland en daarmee ook in Middelburg, te weinig sociale huurwoningen. Woongoed Middelburg heeft een langer wordende lijst met mensen die om verschillende redenen met spoed een woning zoeken. Middelburg heeft besloten zich in te zetten om aan deze vraag te voldoen. De krapte op de woningmarkt en het voldoen aan de oproep vanuit het kabinet om statushouders een woning toe te wijzen, maakt dit noodzakelijk. Door meer woningen te bouwen is het mogelijk om meer mensen te huisvesten. De statushouders en spoedzoekers bieden we op deze manier sneller tijdelijke huisvesting aan. Daarom is er voor de mix gekozen van spoedzoekers en statushouders.