Middelburg wil inspraak over nieuw azc eerder starten

De omwonenden kunnen eerder dan gepland meepraten over hoe het nieuwe asielzoekerscentrum in Middelburg er moet uitzien. Dat zei wethouder Jeroen Louws (GroenLinks/PvdA) gisteravond tijdens een tweede informatiebijeenkomst over het azc. Louws lijkt hiermee op voorhand te voldoen aan een motie van D66, GroenLinks/PvdA en de Lokale Partij Middelburg (LPM) waarover morgen in de raad wordt gestemd. Toch trekt Kim Reynierse (D66) de motie nog niet in. “We hebben nog wat vragen. Daarna beslissen we wat we doen.”

Reynierse: “Nu er een principekeuze is gemaakt voor de nieuwe locatie moeten we de omwonenden zo snel mogelijk betrekken bij de inspraak. Eigenlijk wilde B&W de participatie eerst voorbereiden en er begin volgend jaar mee beginnen. Onze oproep is om de bewoners ook al bij de voorbereidingen te betrekken. Ze zijn heel bezorgd en dat lijkt me terecht. Ze kunnen veel betekenen, bijvoorbeeld over waar de toegangsweg naar het azc komt, maar ook hoe de vluchtelingen een zinvolle invulling van hun bestaan krijgen. De wijk moet daarin zo snel mogelijk worden meegenomen.”

Minder emotioneel

Reynierse zei dit na afloop van de tweede informatiebijeenkomst die de gemeente organiseerde voor omwonenden van het toekomstige azc. Tijdens deze avond, in de Zeeuwse Concertzaal, waren de reacties aanzienlijk minder emotioneel dan op de eerste bijeenkomst in de Oostkerk, bijna twee weken geleden. Dat was twee dagen nadat de gemeente de bewoners had ingelicht waar het azc volgens haar moet komen.

Wat blijft is de kritiek op de manier waarop de gemeente de locatiekeuze, in het agrarisch gebied De Cleene Hooge, bekend heeft gemaakt: een overval, volgens alle sprekers. Een van de omwonenden: “Er ligt nu een motie van drie partijen om eerder te beginnen met de participatie. Maar dat blijft mosterd na de maaltijd. Meneer de wethouder, u had de omwonenden erbij moeten betrekken voordat u uw keuze maakte.”

Het college van B&W kan de locatie voor het nieuwe azc bepalen zonder tussenkomst van de gemeenteraad. Toch wil het college het ‘voorgenomen besluit’ aan de raad voorleggen. Dat gebeurt eerst tijdens de commissie Algemeen Bestuur op 3 oktober en daarna in de raadsvergadering van 12 oktober. Op 7 november neemt B&W dan het uiteindelijke besluit. Tijdens de commissievergadering kunnen bewoners inspreken. Inmiddels heb zich elf mensen hiervoor opgegeven en de verwachting is dat dit aantal de komende dagen nog zal groeien.

Het is de bedoeling dat er 330 asielzoekers in het nieuwe azc komen, met daarnaast extra capaciteit voor nog eens 250 mensen. Louws: “Maar het is zeker niet gezegd dat die extra plaatsen hoe dan ook en volledig worden bezet. Als het COA dat wil, zullen ze ons daar eerst van moeten overtuigen.”

Opmerkelijk geluid

Behalve alle kritische opmerkingen klonk aan het einde van de avond een opmerkelijk geluid uit de mond van Ine Israël, voorzitter van de wijkvereniging t Zand/Stromenwijk. In deze wijk is het huidige azc gevestigd, dat volgens een afspraak tussen het COA en de gemeente in juli 2025 moet sluiten. Ine Israël: “Natuurlijk zijn er zo nu en dan problemen. Maar de meeste bewoners van het azc zijn geweldig leuke buren. Eén zaterdag in de maand ruimen we met de troepgroep de wijk op. Daar zitten behalve bewoners ook asielzoekers in. Dat mag ook weleens worden gezegd.”

Zie hier het overzicht van alle berichtgeving over het AZC