SGP Middelburg wil huwelijksproblemen oplossen met ‘relatieloket’

De SGP Middelburg vraagt aan B&W of zij bereid is om een ‘relatieloket’ in het leven te roepen waar stellen die problemen in hun relatie hebben voor advies terecht kunnen.

De partij vraagt het college of zij het ermee eens is dat echtscheidingen en gebroken gezinnen grote maatschappelijke impact hebben. Ze verwijst naar een landelijke petitie die onlangs tijdens de Week van het gezin is aangeboden aan de Tweede Kamer. In die petitie staat: “Een stabiel gezin is de plek waar kinderen de basis voor het leven meekrijgen: ze leren spelen, delen, ver geven, huilen, teleurstellingen verwerken, geduld hebben en meer.

Het gezin verdient alle mogelijke steun, zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige en verantwoordelijke jonge burgers. Daar heb je wat aan als samenleving!”

‘Huwelijk staat onder druk’

De SGP Middelburg ziet echter dat het huwelijk steeds meer onder druk staat, het aantal echtscheidingen al tientallen jaren hoog is en dat samenwonende stellen nog vaker uit elkaar gaan dan getrouwde stellen. “Daarnaast bestaat er een sterk verband tussen echtscheiding en de toename van problemen onder bijvoorbeeld jongeren, zo blijkt uit onderzoek in een opdracht van het ministerie van VWS. Ook constateren we dat we te maken hebben met een overbelaste jeugdzorg. Dit onderstreept dat investeren in de stabiliteit van gezinnen in Nederland belangrijk is.”