PvdA onderzoekt klacht van Vlissingse fractievoorzitter over seksueel overschrijdend gedrag

De landelijke interne klachtencommissie van de PvdA onderzoekt een klacht van de Vlissingse fractievoorzitter Frances Oreel tegen een mannelijke partijgenoot en oud-raadslid, eveneens uit Vlissingen, vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens PvdA-raadslid Koen de Vries is de klacht van Oreel onterecht en speelt er iets anders: er is veel kritiek op Oreel vanwege haar functioneren in de fractie. De Vries legt daarom zijn werk als PvdA-raadslid neer.

Zoals bijna altijd bij klachten over seksueel overschrijdend gedrag is er veel onduidelijk. Dat komt omdat er doorgaans slechts twee mensen bij de seksuele avances betrokken zijn. Het is het woord van de een tegen de ander. De identiteit van het oud-raadslid tegen wie Oreel een klacht heeft ingediend is bekend bij Omroep Zeeland. Maar omdat iedereen onschuldig is tot het tegendeel is bewezen, noemen we zijn naam op dit moment niet.

Schimmige affaire

Dat het een schimmige affaire is, bleek al door de manier waarop Omroep Zeeland over de beschuldigingen hoorde. Een redacteur kreeg woensdag in Vlissingen een anoniem briefje in de bus. Een collega van hem werd later die dag ongevraagd gebeld terwijl hij door Middelburg fietste door iemand uit de PvdA Vlissingen die op voorwaarde van anonimiteit wel wilde praten.

Schimmigheid troef, dus. Wat is waar en wat is niet waar? Wat in ieder geval waar is: er ligt een klacht van Frances Oreel bij de landelijke interne klachtencommissie van de PvdA. Nu krijgt die commissie wel vaker klachten en daarom neemt ze niet direct iedere melding in behandeling. Maar de klacht van Oreel is ontvankelijk verklaard en wordt onderzocht. Het landelijk bureau van de PvdA wil hier gedurende het onderzoek niets over zeggen.

Niet waar

Wat niet waar is: het anonieme briefje in de brievenbus van een collega meldde ook dat Mariëtte Hamer als ‘regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld’ op de hoogte van de klacht is. Dat klopt niet, meldt de woordvoerster van Hamer. Hamer is overigens ook lid van de PvdA.

Wat ook waar is: Koen de Vries, tot voor kort nog fractiegenoot van Oreel, stuurde haar vorige week vrijdag een mail waarin hij aankondigde terug te treden als PvdA-raadslid. Ook uitte hij veel kritiek op het functioneren van Oreel. Die mail is in het bezit van Omroep Zeeland.

Rücksichtlos

De Vries schrijft onder meer: ‘Ik heb grote moeite met jouw functioneren als fractievoorzitter. Vanaf het begin van mijn raadsperiode heb je ruzie gemaakt. Ik heb je vorig jaar mei verteld dat ik hiermee niets te maken wilde hebben, maar werd er door jou natuurlijk toch in meegetrokken. Bijvoorbeeld toen je ons “in vertrouwen” meedeelde welke ongewenste intimiteiten een prominent lid op jou had gebotvierd. Voor mij was dat een nieuw teken dat je rücksichtlos je doel wilt bereiken. Ten koste van alles. Die ongewenste intimiteiten heb jij erbij verzonnen. Ik weet nu genoeg. Je hebt vele grenzen overschreden.’

De Vries meldt dat de PvdA-fractie het gewestelijk partijbestuur om bemiddeling heeft gevraagd. Maar dat liet weten niets te kunnen doen. De Vries: “Daarom gooi ik nu de handdoek in de ring. Ik heb helaas vanwege mijn ziekte niet de energie om te vechten tegen al dat gedoe van jou. Je kunt mijn naam toevoegen aan de lange lijst van PvdA’ers die zijn vertrokken omdat ze niet met jou door één deur konden. Ik sluit overigens niet uit dat er binnenkort nog meerdere namen aan die lijst toegevoegd kunnen worden.”

‘Verhaal is verdraaid’

Tot zover de mail van De Vries, een ander vaststaand feit dus. Echter, over de rol van het lokale PvdA-bestuur vertelt de Vlissingse partijgenoot die op basis van anonimiteit ons te woord staat een iets ander verhaal: “Frances Oreel heeft haar klacht over seksueel grensoverschrijdend gedrag eerst bij het Vlissingse afdelingsbestuur gemeld. De afdelingsvoorzitter heeft daarop de beschuldigde partijgenoot om opheldering gevraagd. Die ontkende en heeft vervolgens contact gezocht met de penningmeester en met raadslid Koen de Vries. Zij hebben het verhaal verdraaid naar dat Frances niet goed functioneert in de gemeenteraad. Ze vinden dat Frances niet zo moet zeuren, het gebeurt wel vaker dat een man een vrouw een kus geeft.”

De anonieme PvdA’er uit forse kritiek op het lokale partijbestuur: “In Vlissingen zijn partijgenoten een lastercampagne tegen Oreel gestart en het afdelings- en gewestelijk bestuur hebben zich hierin te passief opgesteld. De partij biedt haar geen steun. Ik schaam mij diep hoe hiermee wordt omgegaan.”

Reactie Frances Oreel

Frances Oreel wenst niet te reageren op alle kritiek liet ze ons woensdag al weten. Gisteravond na afloop van de raadsvergadering benadrukte ze dat het haar louter gaat om de behandeling van haar klacht. “Mijn klacht is belangrijk, alle kritiek is een poging om daarvan de aandacht af te leiden. Ik zie het oordeel van de klachtencommissie vol vertrouwen tegemoet.”

De eerste zitting van de PvdA-klachtencommissie, waarbij alleen Oreel wordt gehoord, staat voor juli gepland.

Dit artikel is in samenwerking tussen WFM96 en Omroep Zeeland tot stand gekomen.