Buurtbewoners starten petitie tegen komst nieuw azc

Omwonenden van De Cleene Hooge in Middelburg zijn een petitie gestart tegen het plan van de gemeente voor een nieuw azc met 330 vaste en 250 flexibele plekken in het gebied. De Werkgroep Direct Omwonenden verwijt het gemeentebestuur dat het de bewoners niet betrekt bij de locatiekeuze van een dergelijk belangrijk project.

De werkgroep vindt ook dat de gemeente onterecht afwijkt van de Ontwikkelvisie 2019 voor De Cleene Hooge, waarin sprake is van maximaal tachtig huizen. Verder wijst ze erop dat De Cleene Hooge deel uitmaakt van een groengebied dat strekt van de Sint Laurense Weihoek tot aan Landgoed Terhooge en van provinciaal van belang is. De partijen die het college vormen, GroenLinks/PvdA, Lokale Partij Middelburg, D66 en de ChristenUnie verwijten ze met de keuze verkiezingsbeloften uit 2022 te verbreken.

‘Niet in verhouding’

Ook staat het maximaal te vestigen aantal asielzoekers, 580, volgens de werkgroep niet in verhouding met het aantal inwoners van Griffioen 2, de wijk die aan de beoogde locatie voor het nieuwe azc grenst. De opstellers van de petitie stellen voor om de flexibele en reguliere opvang te splitsen.

B&W kan de locatie zonder instemming van de gemeenteraad vaststellen. Wel mag de raad ‘wensen en bedenkingen’ tegen het voorgenomen besluit indienen. De werkgroep roept het college van B&W op om nu nog geen definitief besluit nemen. Ook willen de omwonenden dat de gemeente een onderzoek laat uitvoeren naar mogelijke veiligheidsrisico’s. Morgen wil de werkgroep een eigen plan voor een nieuw azc presenteren.

Protestmars

Op dinsdag 3 oktober vergadert de raadscommissie Algemeen Bestuur hierover. Dan kunnen burgers ook inspreken. Inmiddels hebben zich al veel insprekers gemeld. Ook is er die avond een protestmars, georganiseerd door andere buurtbewoners, van de beoogde locatie van het azc naar het stadskantoor. Op 12 oktober buigt de voltallige gemeenteraad zich erover. Op 7 november wil B&W een definitief besluit nemen.

Zie hier het overzicht van alle berichtgeving over het AZC