Vlissingen wordt weer Regenbooggemeente: ‘Verdraagzaam land? De realiteit is anders’

Een overgrote meerderheid van de Vlissingse gemeenteraad wil dat de gemeente weer Regenbooggemeente wordt. Een motie hierover werd gisteren door alle partijen, uitgezonderd de SGP, gesteund.

Voorafgaand aan het debat hield Ruud van Engelen, voorzitter van COC Zeeland, als inspreker een warm pleidooi om Vlissingen weer Regenbooggemeente te laten worden. “Ik begrijp de worsteling die bepaalde partijen en geloofsgemeenschappen hebben met de lhbti+ acceptatie. Daarom ben ik er voorstander van om dit er spreekwoordelijk in te masseren, dan als een tsunami over mensen uit te storten.”

Alle burgers

Van Engelen wees het college van B en W en de gemeenteraad erop dat die de belangen van alle burgers van Vlissingen vertegenwoordigen, niet alleen van hun eigen achterban. “Nederland wordt betiteld als een verdraagzaam land, de realiteit is anders. Discriminatie, in welke vorm dan ook, is aanwezig en dreigt alleen maar te groeien. Daarom is het van groot belang om een regenboogvlag te hijsen, een Regenboogakkoord te tekenen en Vlissingen tot Regenbooggemeente te benoemen.”

Teken van hoop

Daar waren alle partijen het mee eens, behalve de SGP. Raadslid Cor Tromp: “De regenboog is voor christenen een teken van hoop en van trouw aan God. SGP is tegen discriminatie, laat dat duidelijk zijn. Maar dat geldt ook voor discriminatie van gelovigen, gehandicapten, Joden, Marokkanen, aanhangers van Forum voor Democratie. Wij vinden deze motie te beperkt en zullen hem daarom niet steunen.”

Het betekende dat de motie minus één stem (SGP’er Lilian Janse was afwezig vanwege vakantie) werd aangenomen. Daarna overhandigde GroenLinks-raadslid Sogand Mohandes een regenboogvlag aan wethouder Albert Vader, ‘omdat Vlissingen nog een oud model van de vlag heeft’.

Vlissingen hijst al sinds 2014 de Regenboogvlag, maar bij de status van Regenbooggemeente horen ook bepaalde verplichtingen. En die kosten al snel geld. Vlissingen besloot een paar geleden vanwege zware bezuinigingen als art. 12-gemeente dan men het geld er niet meer voor over had. Wethouder Vader gaf tijdens de raadsvergadering aan dat het college graag wil dat Vlissingen weer Regenbooggemeente wordt. “Maar voor het benodigde geld moet wel dekking op de begroting worden gevonden. Wellicht is er ruimte binnen het budget dat Vlisisngen nu al heeft voor het tegengaan van discriminatie.”

Voor de raadsvergadering ondertekenden acht partijen een Vlissings Regenboogakkoord.

Foto: GroenLinks-raadslid Sogand Mohandes (rechts) toont samen met wethouder Vader de nieuwe Regenboogvlag (foto: Adrie Boxmeer)