Raad Middelburg wil meer grip op verkeersplan Arnemuiden: ‘Dit is een gele kaart voor wethouder Eduard Smit’

“We geven als gemeenteraad een duidelijk signaal: de ontsluiting van het Veerse Meer en de verkeerssituatie in Arnemuiden is van groot belang voor de inwoners en heeft de hoogste politieke prioriteit. Verantwoordelijk wethouder Eduard Smit moet de informatievoorziening hierover aan de bevolking en de raad verbeteren. Doet hij dat onvoldoende, dan kan dat consequenties voor hem hebben. Het is een gele kaart voor de wethouder.”

De Middelburgse VVD-fractieleider Wilfried Boonman laat er geen misverstand over bestaan. Het moet afgelopen zijn met het onvoldoende informeren van de inwoners van Arnemuiden en de gemeenteraad over de plannen die het college van B&W maakt voor de ontsluiting van het Veerse Meer. Als in de toekomst het Waterpark Veerse Meer wordt ontwikkeld, dan zal de verkeersstroom vanaf de A58, dwars door Arnemuiden, toenemen. Met de goede afwikkeling van dit verkeer is veel geld gemoeid: op de korte termijn 5 miljoen euro en op den duur zelf 35 tot 40 miljoen.

Onder vuur

Vorige week tijdens de raadscommissie Ruimte kwam wethouder Eduard Smit van Verkeer onder vuur te liggen. Nadat in de PZC van 25 januari stond dat B&W denken over verbreding van de doorgaande weg door Arnemuiden, het Schuttershof, vonden D66, CDA en VVD dat de wethouder tekort was geschoten in de informatievoorziening. Een slechte zaak, vonden die partijen, zeker omdat in de krant stond dat mogelijk enkele huizen voor de verbreding zouden moeten worden afgebroken.

Boonman diende donderdagavond een motie in waarin de raad werd gevraagd om van de verkeersontsluiting van het Veerse Meer een strategisch project te maken. De motie werd unaniem aangenomen. Boonman: “Het is een van de grootste en belangrijkste projecten de komende jaren in Middelburg en omgeving. Alle partijen spreken hiermee uit dat ze goed ge├»nformeerd willen zijn. Wat mij betreft moet de wethouder zo snel mogelijk met meer informatie komen. Hij juichte overigens gisteren toe dat het een strategisch project werd. Dus hij heeft de boodschap goed begrepen.”

Stevig en robuust

Boonman vindt dat er een ‘stevige en robuuste’ oplossing moet komen. “Het mag niet zo zijn dat het na enkele korte termijnmaatregelen ophoudt, iets waarvoor de Bewonersgroep Arnemuiden en de dorpsraad van Lewedorp bang zijn.”

Vorige week werd bekend dat openbaarmaking van het verkeersplan twee maanden vertraging heeft opgelopen. Boonman: “Als het dan nog langer duurt, zullen we zeker bij de wethouder aan de bel trekken.”

Het Schuttershof in Arnemuiden (Google Streetview)