Islamitische school Vlissingen komt op geplande plek, motie om dat te voorkomen verworpen

De islamitische basisschool in Vlissingen, de eerste in Zeeland, komt op de locatie die het college van B&W had gepland. Dat is in gebouw De Combinatie in het Middengebied. Een motie van Perspectief op Vlissingen (POV) om dat te voorkomen, werd verworpen. De POV was tegen vestiging in De Combinatie, omdat daar al een openbare, katholieke en protestant-christelijke school zijn gevestigd. POV-fractieleider Pim Kraan vreest voor het voortbestaan van een of meer van die scholen door de komst van de islamitische basisschool Iqra.

Kraan: “Islamitische ouders met nu kinderen op een van de andere drie scholen zullen die op Iqra aanmelden. Ik vrees dat met name de openbare school Ravenstein hierdoor het loodje kan gaan leggen.” Volgens Kraan was de aanvraag door de Stichting Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO) voor de school ook niet eerlijk verlopen. “Het bestuur heeft met name in postcodegebied 4338, dat is Oost-Souburg, steunbetuigingen opgehaald. Zo wilde men ook de steun van islamitische ouders in het aangrenzende Middelburg krijgen. Maar uiteindelijk komt de school in het Middengebied, dus centraal in Vlissingen. Dat vind ik niet eerlijk.”

Wethouder Coen Bertijn vond dit argument niet relevant. “Het SIPO voldaan aan de criteria die het ministerie stelt voor het stichten van een nieuw school. Vervolgens is het aan B&W om te bepalen waar die komt. Wij vinden De Combinatie de beste plek, ook al omdat daar veel islamitische gezinnen wonen.”

‘Geen discriminatie’

Sogand Mohandes (GroenLinks) vroeg zich, net als Priscilla Kuipers (SP), af of de POV geen andere redenen had om tegen de komst van de school in De Combinatie te zijn. Mohandes: “Was de POV ook tegen geweest als voor het woord school niet het woord islamitische had gestaan?” Het was een suggestie die POV-leider Kraan verre van zich wierp. “Het is niet de eerste keer dat het gebeurt, maar ik laat me niet zeggen dat ik discrimineer.”

Volgens Albert van der Giessen (VVD) moet de gemeente de komst van de school gewoon accepteren. “Als liberalen zijn we voor openbaar onderwijs, maar de wet maakt oprichting van een school op religieuze grondslag nu eenmaal mogelijk. Dat er dan leerlingen zullen overstappen is onvermijdelijk. Vergelijk het met de komst van een nieuwe supermarkt. Die zullen altijd klanten afsnoepen van andere supermarkten.” Pim Kraan vond de vergelijking nergens op slaan. “De komst van een nieuwe school heeft veel verdergaande gevolgen dan de komst van een nieuwe Lidl of Aldi.”

Reformatorische school

Lilian Janse (SG) herinnerde aan zestig jaar geleden. “Toen kwam er een reformatorische school in Vlissingen. Dat kostte het gereformeerde onderwijs leerlingen. Nu zal dat ten koste van met name de openbare school gaan. Het is niet anders. De gemeente zal zich wel moeten bekommeren om de andere scholen, zeker als door opheffing van de openbare school kinderen verder moeten reizen naar een andere locatie.”

Kraan vond dat een loze opmerking. “Iqra krijgt tien jaar om de norm van 242 leerlingen te halen, terwijl als De Ravenstein onder de norm komt zij direct met opheffing wordt bedreigd. Zij krijgt geen tien jaar van het ministerie om weer boven de norm te komen.” Uiteindelijk stemde de SGP verdeeld over de POV-motie: Lilian Janse was voor vestiging van Iqra in de Combinatie, haar partijgenoot Cor Tromp tegen, net als de POV en 50PLUS

Geen onderzoek

Een tweede motie van de PvdA voor een onderzoek naar de gevolgen van de komst van de islamitische school op de andere drie scholen, werd ook verworpen. Volgens wethouder Bertijn was die onnodig, ‘omdat het ministerie zelf al onderzoek heeft gedaan’.

Gebouw De Combinatie in Vlissingen