Nipte meerderheid raad Vlissingen ziet huisvesting arbeidsmigranten in Souburg niet meer zitten

Een nipte meerderheid in de Vlissingse gemeenteraad heeft er geen vertrouwen meer in dat er aan de Energieweg in Souburg ooit nog huisvesting voor arbeidsmigranten zal worden gebouwd. Een motie van oppositiepartij Perspectief op Vlissingen (POV) met deze strekking werd met 13 tegen 11 stemmen aangenomen.

Over het plan voor huisvesting voor arbeidsmigranten in Souburg wordt al lang gesproken. Eerst duurde het lang voordat de initiatiefnemers, twee ondernemers die op de locatie een bedrijf hebben, concreet een plan indienden bij de gemeente. Daarna zette het college van burgemeesters en wethouders (B&W) het diverse malen op de raadsagenda om het vervolgens er telkens weer van af te voeren.

Voor de POV was dat aanleiding om een motie in te dienen waarin de raad zich zou uitspreken dat men geen vertrouwen meer had in het project. Verder werd het college opgedragen dit aan de initiatiefnemers mee te delen. Ook moest B&W alle procedures rond het project opzetten en nog eens goed nadenken over eventuele nieuwe, vergelijkbare projecten.

Schadeclaim

Tijdens het raadsdebat gisteravond wees wethouder Coen Bertijn (CDA) er op dat het afblazen van het project zou kunnen leiden tot een schadeclaim van de initiatiefnemers. Fractieleider Pim Kraan van de POV liet daarop weten dat hij bereid was om de laatste onderdelen van zijn motie te schrappen. “Dan kan B&W niet worden verweten dat ze met het project wil stoppen, maar spreekt de raad zich wel duidelijk uit het niet meer te zien zitten. Dat kan volgens mij onmogelijk tot een claim leiden.”

Een nipte meerderheid was het met hem eens. Volgens Kraan een historisch moment: “Het is de eerste keer dat een deel van de coalitiepartijen voor een motie van de oppositie stemt.” Het is nu aan B&W om te kijken wat men met deze uitspraak van de raad doet.

Foto: Het terrein in Souburg waar de huisvesting voor arbeidsmigranten moet komen (Google Streetview)