Gemeente Veere kijkt naar mogelijkheden voor woningen en gebouw met maatschappelijke functie voor Zionskerk Oostkapelle

Wethouder De Visser heeft op 28 juni, in samenwerking met projectontwikkelaar Bogor Projectontwikkeling B.V. en tB projects B.V., een intentieovereenkomst getekend voor het herontwikkelingsplan Zionskerk.

Deze overeenkomst is een eerste stap in het onderzoeken van de mogelijkheden voor de ontwikkeling van woningbouw en een gebouw met een maatschappelijk functie op deze locatie. Om de genoemde ontwikkeling mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig, voorbereidingen hiervoor worden in gang gezet.

“We zetten een belangrijke stap in het onderzoeken van de mogelijkheden voor de ontwikkeling van woningbouw en een gebouw met een maatschappelijke functie op deze locatie. We erkennen het belang van betaalbare huisvesting en het creëren van ruimte voor maatschappelijke activiteiten in onze gemeente. Met deze intentieverklaring tonen we onze vastberadenheid om deze doelen te realiseren en de leefbaarheid van onze gemeenschap te verbeteren.”

Wethouder de Visser

Het initiatief voorziet in de ontwikkeling van diverse woningen en een gebouw met een maatschappelijke functie, wat een positieve bijdrage zal leveren aan de gemeenschap en de leefomgeving.

Wethouder De Visser is verheugd over de ondertekening van de intentieovereenkomst en benadrukt het belang van dit project voor de gemeente Veere.