Onderzoek naar broedplaatsen meeuwen en overlast in Vlissingen

Een gemeente aan de kust trekt niet alleen recreanten. We zien ook zeehonden, visdieven en aalscholvers. En natuurlijk: meeuwen!
 

De meeuwen komen uit de wijde omgeving om bij laagwater naar eten te zoeken. Bij vloed rusten zij uit op platte daken tot het weer eb wordt. Die daken zijn vooral in Vlissingen dicht bij zee te vinden. Onder deze meeuwen zijn er helaas altijd wat die overlast geven, omdat ze meer van patat houden. 

Afgelopen jaren zijn veel broedgebieden verdwenen. Braakliggende terreinen werden bebouwd én de vos bereikte Zeeland. Een aantal meeuwen week ook voor het broeden uit naar platte daken. Deze broedvogels zorgen ook voor overlast. Ze maken veel geluid en proberen belagers te verjagen. 

Maar wat kan een gemeente doen tegen deze overlast? Meeuwen zijn beschermde dieren. Het is dan ook niet toegestaan om zomaar in te grijpen bij meeuwennesten op daken. Toestemming voor ingrijpen kan alleen worden verleend door de provincies. Voor het geven van toestemming moeten de provincies zich houden aan Europese regels. Een aantal gemeenten heeft toestemming gekregen om een paar jaar in te grijpen bij meeuwennesten in het kader van een onderzoek. De eieren werden behandeld om te voorkomen dat ze uitkwamen of vervangen door nepeieren. Deze toestemming loopt af in 2019 en vooralsnog is geen zicht op verlenging.


Meeuwen hebben steden ontdekt als broedgebied en gaan deze niet meer verlaten. Stadsbewoners moeten leren leven met de
aanwezigheid van meeuwen. Gemeenten zoeken naar oplossingen om de overlast van meeuwen te beperken. Dat is geen eenvoudige opgave. Het krijgen van toestemming voor ingrijpen is moeilijk. Bovendien kan ingrijpen de overlast op lange termijn verergeren. Meeuwen die een paar keer verstoord worden tijdens het broeden, verplaatsen zich naar een nieuw dak. Zo verspreiden ze zich als een olievlek over de stad.
Bewust omgaan met afval vermindert de overlast van meeuwen. Steeds meer gemeenten kiezen voor ondergrondse vuilcontainers en broodcontainers om zwerfafval te voorkomen. Ook zijn er gemeenten die extra stevige meeuwbestendige (gele) vuilniszakken verstrekken. In sommige gemeenten is het inmiddels verboden om dieren te voeren.

Alle broedende vogels (dus ook meeuwen) zijn beschermd zolang er jongen op het nest zitten. Alleen het nemen van preventieve maatregelen mag.
De gemeente laat de mogelijkheden hiervoor onderzoeken. Een deskundige brengt voor de gemeente in kaart waar de meeuwen broeden en waar sprake is van overlast. Dit najaar wanneer de resultaten bekend zijn, bepaalt de gemeente welke maatregelen mogelijk zijn.