‘Nieuwe gevangenis Vlissingen heeft extra aandacht nodig’

Het Justitieel Complex Vlissingen (JCV) ‘behoudt extra aandacht’. Dat schrijft Siebe Riedstra, uitvoeringsregisseur van het het compensatiepakket in zijn zesde voorgangsrapportage. Op andere onderdelen krijgt het compensatiepakket voor de misgelopen marinierskazerne na drie jaar steeds meer vorm. Zo lijkt het Delta Climate Center na veel vertraging eindelijk van de grond te komen.

Riedstra is met zijn Voortgangsrapportage Wind in de Zeilen eigenlijk een slager die zijn eigen vlees keurt. Vanaf het mislukken van de marinierskazerne in 2020 trekt de gepensioneerde hoge Haagse ambtenaar namelijk de kar van het compensatiepakket voor Zeeland. Dat pakket is in totaal goed voor 650 miljoen euro. Op een aantal belangrijke onderwerpen – fiches in het ambtelijke jargon – gaan de vorderingen traag.

Tam tam

Van het met veel tam tam aangekondigde Justitieel Complex Vlissingen (JCV) staat nog geen steen op de andere. De bouw heeft sowieso al twee jaar vertraging opgelopen, zodat het complex op z’n vroegst pas in 2030 klaar is. Grootste plannen zijn er genoeg. Er moeten een zwaar beveiligde rechtbank en gevangenis komen en een overnachtingsfaciliteit voor rechters en advocaten.

Het JCV is dan ook een van de belangrijkste onderdelen van het compensatiepakket. Een hele trits bewindslieden is de afgelopen jaren langs geweest op de locatie waar de gevangenis en de rechtbank moeten komen. Dat is aan de Oostelijke Bermweg, tussen de Buitenhaven en Ritthem, waar eerst de marinierskazerne stond gepland.

Op een aantal onderdelen van het compensatiepakket is ronduit goed nieuws te melden. Riedstra schrijft: “Zo krijgen door de afsplitsing van Evides uit PZEM alle Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland extra financiële ruimte door de dividenduitkering”, en “Elk half jaar weet Impuls Zeeland weer één of meerdere innovatieve bedrijven te verleiden zich te vestigen in Zeeland door te helpen met financiering.”

Meer geld voor het spoor

Dan zijn er ook ontwikkelingen die zelfs beter gaan dan verwacht. De bereidheid om te investeren in het spoor in de Kanaalzone Gent – Terneuzen heeft bijvoorbeeld een vlucht genomen. In het compensatiepakket was beperkt geld uitgetrokken voor het spoor, maar er zijn extra bedragen toegezegd uit het Nationaal Groeifonds en er is een Europese subsidie aangevraagd.

Weliswaar moet het Nationaal Groeifonds de toezegging nog definitief maken en moet ook de Europese subsidie nog worden goedgekeurd, maar ‘de basis’ is er volgens de rapportage.

Onverwachte effecten

Uitvoering van delen van het compensatiepakket heeft ook al onverwachte positieve gevolgen gekregen. Het gezondheidsproject Kerngezond dat eerst alleen in Vlissingen liep heeft navolging gekregen in Hulst. Ook Goes, Borsele en Terneuzen hebben ‘plannen om Kerngezond uit te rollen.’

Dit is een artikel van Omroep Zeeland.

Het terrein in Vlissingen-Oost waar het JCV moet komen (foto: Omroep Zeeland)