Gemeenteraad tegen uitstel besluitvorming over nieuw azc Middelburg

De gemeenteraad van Middelburg vindt niet dat de besluitvorming over het nieuwe asielzoekerscentrum in De Cleene Hooge hoeft te worden uitgesteld. Een motie van VVD, CDA en SP om de raadsvergadering hierover een maand op te schuiven haalde het niet. Ook de ‘Bewonersgroep AZC’ pleitte in een brief aan de gemeente voor meer uitstel.

VVD, CDA en SP willen wel dat op 3 oktober de raadscommissie Algemeen Bestuur over de nieuwe locatie vergadert. Tijdens deze vergadering mogen burgers inspreken. Inmiddels hebben zich dertien insprekers gemeld, maar de verwachting is dat dit aantal nog zal groeien. Voor 4 oktober is inmiddels ruimte gereserveerd voor een extra raadscommissie.

Vervolgens praat de voltallige gemeenteraad er op 12 oktober over. De indieners van de motie wilden dat naar de raadsvergadering op 8 november doorschuiven. VVD’er Wilfried Boonman: “Het is onze taak als volksvertegenwoordigers om eerst te luisteren naar burgers en vervolgens voldoende tijd te nemen voor een zorgvuldige afweging. Gezien het grote aantal insprekers lijkt het me nuttig om meer tijd te nemen voordat de voltallige raad erover praat.”

‘Hijgmotie’

SGP’er Jonathan Schroevers karakteriseerde het voorstel van VVD, CDA en SP als een ‘hijgmotie’. “Er ligt een voornemen van B&W, daar komen reacties op vanuit de samenleving en hup er wordt een motie ingediend. Wij zijn ook voor een weloverwogen proces, maar ik denk niet dat het verstandig is om daarin via deze motie nog eens te gaan roeren.” De motie kon slechts op de steun rekenen van de indienende partijen en Forum voor Democratie: in totaal zeven van de 29 raadsleden.

Overigens kan het college van B&W zonder goedkeuring van de gemeenteraad besluiten tot een nieuwe locatie voor het azc, maar het college legt het voorgenomen besluit desondanks aan de raad voor zodat die ‘wensen en bedenkingen’ kan indienen. Uiteindelijk neemt dan op 7 november B&W een definitief besluit.

Protestmars

Inmiddels is in de wijk Griffioen, die aan de beoogde locatie van het azc grenst, huis aan huis een oproep verspreid om op 3 oktober voorafgaand aan de commissievergadering deel te nemen aan een protestmars. Die moet dan gaan van de nieuwe locatie naar het stadskantoor. Inwoners die willen deelnemen wordt gevraagd ‘om iets mee te nemen wat geluid maakt, want wij willen gehoord worden’.

Foto: De Cleene Hooge, waar het nieuwe azc moet komen (foto: Adrie Boxmeer)

Zie hier het overzicht van alle berichtgeving over het AZC