Voorzitter Cultuurwerf beschuldigt B&W Vlissingen van ‘liegen en doen van loze beloften’

“Wij willen dat Vlissingen stopt met liegen, de openstaande rekeningen betaalt en ervoor zorgt dat iedereen die de evenementen van de Cultuurwerf heeft gemaakt tot wat ze waren, krijgt waar hij recht op heeft. Daarna kan de wethouder als eerste en enige bestuurder een provinciaal Bevrijdingsfestival laten vallen en zonder blikken en blozen overdoen aan de eerste de beste aanbieder.”

Harde verwijten aan het adres van B&W Vlissingen vanavond uit de mond van voorzitter Maarten Janssens van de Cultuurwerf, organisator van onder meer het Bevrijdingsfestival en Festival Onderstroom. Janssens sprak in tijdens de vergadering van de gemeenteraad, die debatteerde over een motie van zes oppositiepartijen aan B&W om weer met de Cultuurwerf in gesprek te gaan. De motie werd met 14 tegen 12 stemmen aangenomen.

Janssens wees op de ontstaansgeschiedenis van de financiĆ«le problemen. “In 2016 kreeg de Cultuurwerf van de gemeente jaarlijks nog 600.000 euro subsidie, sinds enige jaren is dat voor het Bevrijdingsfestival en Festival Onderstroom beide 65.000 euro. Maar daar moesten we voor het Bevrijdingsfestival wel 84 beveiligers van inhuren op last van de gemeente. Kosten: 48.000 euro.”

Omdat beide festivals gratis zijn, dekt de Cultuurwerf veruit het grootste deel van de kosten uit horeca-inkomsten. Vorig jaar bleek dat er sprake was van een negatief vermogen. Janssens vertelde dat hij dit diverse keren met wethouder Saul Cracau (VVD-Cultuur) had besproken. “Daarbij hebben we duidelijk gezegd dat we, zonder hulp, in 2023 geen festivals meer konden organiseren.”

Loze beloften

Dat de Cultuurwerf begin dit jaar toch doorging met de voorbereidingen van het Bevrijdingsfestival kwam volgens Janssens door beloften van wethouder Cracau. Om dit te onderstrepen, citeerde hij een appbericht dat hij kreeg van de wethouder: ‘De ambtenaar en ik gaan er 100 procent voor om de Cultuurwerf te redden en te behouden.’ Janssens: “Die beloften bleken later niet alleen loze beloften te zijn maar de wethouder kon ze zich ook niet meer herinneren.”

Vervolgens brak 5 mei aan, een dag waarop het KNMI code geel vanwege het te verwachten slechte weer uitgaf. Janssens: “Hierdoor viel het bezoekersaantal op het Bevrijdingsfestival fors tegen en waren de horeca-inkomsten veel lager dan verwacht. We hebben de wethouder aangeven dat we hierdoor na Festival Onderstroom direct faillissement moesten aanvragen. Onderstroom niet uitvoeren was geen optie, gezien de verplichtingen die we al waren aangegaan.”

Grofvuil

De gemeente vroeg de Cultuurwerf daarop om een toekomstplan. Janssens: “Dat hebben we ingeleverd. Maar inmiddels is onze schuld opgelopen tot 175.000 euro, waardoor onze financiĆ«le situatie onhoudbaar werd. We moesten uitstel van betaling aanvragen. Het lijkt wel goed te komen voor de gemeente, die het aandurft om loze beloften te doen en in gesprek gaat met aanbieders die het Bevrijdingsfestival willen overnemen. Een gemeente die het aandurft om Vlissingers die zich met hart en ziel hebben ingezet aan de kant te schuiven en artiesten die Vlissingen al jaren steunen bij het grofvuil te zetten.”

Wethouder Albert Vader (PSR), die de zieke wethouder Cracau verving, verklaarde dat de gemeente nooit een toezegging heeft gedaan aan de Cultuurwerf om de problemen op te lossen. Dat leidde met name bij oppositiepartij PvdA tot kritische vragen. Raadslid Frances Oreel: “De Cultuurwerf zegt wel dat er een toezegging is gedaan. We moeten een betrouwbare overheid zijn. Wat is het nu: wel of geen toezegging?” Waarop Vader nogmaals ontkende dat er iets was beloofd.

De wethouder liet weten dat het college komende dinsdag een besluit wil nemen over het plan om de Cultuurwerf niet meer te steunen. “Opnieuw praten met de Cultuurwerf leidt wat ons betreft niet tot een ander besluit. Uiteraard betrekken we daarbij het sentiment zoals dat vanavond bij een deel van de raad leeft.”

Krappe meerderheid

Dat ging dat deel van de raad echter niet ver genoeg. Een motie waarin het college werd gevraagd om nogmaals met de Cultuurwerf te praten werd met een krappe meerderheid aangenomen.

Foto: Door regen trok het Bevrijdingsfestival in Vlissingen dit jaar veel minder bezoekers (foto: Anneke van den Dries)