Middelburg verwacht vanaf 2026 tekort op de begroting

Middelburg verwacht vanaf 2026 geld tekort te komen. In dat jaar is dat naar verwachting 2,3 miljoen euro, een jaar later zal dat zijn opgelopen tot 5,4 miljoen. Voor wethouder Rutger Schonis (financiĆ«n) is dit geen reden om nu al te gaan bezuinigen. Wel wil hij de komende jaren ‘behoedzaam’ geld uitgeven.

Schonis zei dit vanochtend tijdens de presentatie van de financiĆ«le plannen van de gemeente voor de komende vier jaar. De behoedzaamheid van de wethouder klonk heel anders dan zijn woorden van vorig jaar, toen Middelburg 10 miljoen euro extra te besteden had. Schonis: “Dat kwam door een extra bijdrage van het Rijk via het Gemeentefonds. Dat geld hebben we met instemming van de gemeenteraad besteed aan woningbouw, klimaatverandering en energietransitie, het sociale domein en burgerparticipatie. Dat geld is nu op. Het betekent dat we vanaf nu gerichter moeten kiezen waaraan we geld willen uitgeven.”

Investeringsfonds

Het betekent zeker niet dat de gemeente nu armlastig is. Zo legt het college van burgemeester en wethouders 18,5 miljoen euro opzij voor een investeringsfonds. Schonis: “De komende jaren doen we enorme investeringen op het gebied van woningbouw en de energietransitie. Zo willen we een smartgrid op Arnestein, dat is een energienet waarin bedrijven onderling stroom kunnen uitwisselen. De zonnepanelen van het ene bedrijf laden dan de elektrische auto’s van het andere op. Zo’n net kost veel geld. Dat hebben we niet op de plank liggen, daar moeten we voor sparen.”

Het Rijk heeft extra geld beschikbaar gesteld voor gemeenten om te investeren in de energietransitie. Middelburg krijgt drie miljoen euro. “Dat geld gebruiken we niet om concrete projecten uit te voeren, maar om meer mensen aan te nemen die de plannen moeten uitvoeren.”

Behoedzaam begroten, dat valt in de plannen overal tussen de regels te lezen. Het betekent dat Schonis niet alle wensen van de gemeenteraad kan honoreren. Om er twee te noemen: geen 25.000 euro jaarlijks tot aan 2027 voor verbetering van de zwemvaardigheid. “Het gaat dan om wat in het jargon heet ‘de natte gymles’. Scholieren gaan nu een paar keer per jaar naar het zwembad. Het gaat dus niet om zwemles, want dat bestaat al jaren niet meer.”

Ook aan de dubbele herplantplicht is de wethouder niet van plan jaarlijks 26.000 euro uit te geven. “Het gaat om uit de uitbreiding van de verplichting om voor iedere gekapte boom twee nieuwe te planten. Dat ging eerst alleen om zieke bomen, maar de raad wilde het laten gelden voor iedere boom die wordt gekapt.”

‘Geen idee waar ik het geld vandaan moet halen’

Schonis beseft dat de meerderheid van de raad zich heeft uitgesproken voor het financieren van beide zaken. “Ik zie op basis van de huidige plannen niet waar ik het geld vandaan moet halen. Als de raad anders wil, kan men in november tijdens de begrotingsbehandeling dat aanpassen. Maar dan hoor ik graag waar men het geld vandaan denkt te halen.”

Wethouder Rutger Schonis (foto: Omroep Zeeland)