Kritiek op plannen voor maritieme hubs Binnenhavens

Het beleidsplan Binnenhavens 2024 werd tijdens de vergadering van de raadscommissie Ruimte van 28 maart onthaald op kritische reacties. Met name rond de vaste ligplaatsen, de aanstelling van een havenmeester en een boa en de te verwachten inkomsten.

Het college van B en W wil de vaste opstapplaatsen in de Vlissingse Binnenhaven vervangen door maritieme ‘hubs’. Bedoeling is dat de oude Binnenhaven verandert in een aantrekkelijker en dynamisch gebied. Watertaxi’s, rondvaartboten en cruiseschepen kunnen in de nieuwe situatie niet meer rekenen op een vaste lig- of opstapplaats.

De wethouder noemt de hubs liever ‘bushaltes’, waar watertaxi’s en rondvaartboten van verschillende bedrijven passagiers kunnen oppikken en afzetten. Voor een vaste ligplaats zullen ondernemers elders zelf een plek moeten zoeken, want de ruimte in de Binnenhaven is beperkt. In het recente verleden was er veel te doen rond ligplaatsen, inclusief rechtszaken en een uitspraak van de Raad van State in het nadeel van de gemeente.

Weinig realistisch

Pim Kraan van oppositiepartij Perspectief op Vlissingen (POV) sprak van een ‘ambitieus doch weinig realistisch plan’. “De wethouder is lyrisch over de hubs, maar de markt niet”, zei hij. Dat sprak wethouder Sips tegen. Bij ondernemers in de Binnenhavens is behoefte aan vaste ligplaatsen, maar daarover hij geen toezeggingen doen. Er is heel weinig ruimte.

Verder had Kraan vragen bij de aanstelling van een havenmeester en een speciale boa (bevoegd opsporingsambtenaar) voor de Binnenhavens. Dat gaat veel geld kosten, zegt Kraan. Daarbij wees hij op de Artikel 12-status van Vlissingen. “Een havenmeester is vaak ook gelijk boa, dus ik zie de noodzaak van die extra boa niet in. Bovendien is er elders in de stad juist veel behoefte aan een extra boa.” Kraan had ook z’n twijfels bij de verwachte opbrengsten.

Opbrengsten

Ook Marin de Zwarte (CDA) had vragen over de verwachte kosten, baten en opbrengsten. Volgens het college gaan de hubs extra geld opleveren. De Zwarte vroeg zich af of die extra opbrengsten er ook komen zonder de plannen en verlangde een verdere financiële onderbouwing.

Pieter-Jan Mersie van de Christen Unie vreesde weer voor nog meer vervuiling vanuit zee in Vlissingen. Nu al komen veel ongezonde stoffen via de scheepvaart in de leefomgeving terecht. De Vlissingse binnenstad is niet zo’n gezonde plek om te wonen, al heeft de wethouder natuurlijk geen invloed op, erkende Mersie. Maar riviercruiseschepen in de Binnenhaven zullen dat probleem alleen maar verergeren, vreest hij.

Foto: Omroep Zeeland