Geen goedkopere nieuwbouw Steenen Beer

De oppositiepartijen PvdA en SP in Vlissingen maken zich boos over de afwezigheid van sociale huurwoningen in de plannen voor de Steenen Beer. Donderdagavond 28 maart vergaderde de raadscommissie Ruimte over de plannen.

De geplande nieuwbouw van een appartementencomplex op de plek van het huidige parkeergebied geldt als een A-locatie in de Vlissingse binnenstad. Tot begin jaren negentig stond hier het voormalige postkantoor. Er komen hier maximaal 35 woningen. Volgens wethouder Coen Bertijn komen er appartementen in de middelhoge en duurdere prijsklassen. De verdwijnende parkeerplaatsen komen op andere locaties terug.

Rijken

Tijdens de commissievergadering ontstond verwarring over het aantal woonlagen. Lilian Janse van de SGP vroeg of het nu om vier of vijf woonlagen ging. Dat bleek beide mogelijk, volgens wethouder Coen Bertijn. Zowel PvdA als SP vielen over de afwezigheid van betaalbare woningen in het plan. Priscilla Kuipers van de SP maakte zich merkbaar boos over het feit dat op zo’n mooie locatie in de binnenstad geen plek is voor minder rijke mensen. Dat terwijl er bovendien al veel armoede is in Vlissingen en de behoefte aan betaalbare huurwoningen groot is. “Dit mooie stukje Vlissingen is er weer alleen voor de rijken”, aldus Kuipers.

Percentage

Maar volgens John Dooms van LPV komt de nieuwbouw ook ten goede aan haar doelgroep, wanneer er meer doorstroming ontstaat en mensen van elders uit Vlissingen naar de nieuwbouw aan de Steenen Beer verhuizen. Marin de Zwarte (CDA) vond dat het niet aan de gemeenteraad is om te bepalen wat voor woningen er moeten komen. Dat is volgens hem aan de projectontwikkelaar. “Wij stellen hier een bestemmingsplan vast”, zei De Zwarte. “Dit appartementencomplex ontwikkelen is al een hele opgave.”

Azad Toğuç van PvdA vroeg of het mogelijk is een bepaald percentage sociale huur vast te leggen. Bertijn zegde toe daar naar te kijken, maar dat de gemeente niet per bouwblok een percentage kan gaan vaststellen. Toğuç vond ook vier of vijf woonlagen op die plek niet passend is.

Foto: Omroep Zeeland