Vragen over zwerfafval in Middelburgse binnenstad

Het college van B en W van Middelburg erkent dat overstromende afvalbakken in de Middelburgse binnenstad een structureel probleem vormen en onderzoekt wat hier aan kan worden gedaan. Maar de mentaliteit van een deel van de passanten is ook een probleem.

Dat blijkt uit de antwoorden aan het college op vragen van Jesse Aarnoutse van de fractie LPM in de gemeenteraad. Die vindt de toestand rond de afvalbakken een monumentale binnenstad onwaardig. Enkele jaren geleden stelde de D66-fractie in de raad hier ook al vragen over.

Prullenbakken in de binnenstad zijn niet gemaakt en bedoeld voor groter afval, stelt het college. De inworpruimte is niet groot genoeg. Te groot afval komt afval klem te zitten en dan kan ander afval er niet meer in. Doordeweeks rijdt er een handveegwagen door de binnenstad en worden afvalbakken geleegd. Ook zaterdagen en zondagen worden de bakken geleegd en rijdt een veegwagen door de binnenstad.

De afgelopen twee jaar is ook begonnen met het gefaseerd plaatsen van zelf persende prullenbakken. Die hebben ook een grotere inworpopening met een pedaalfunctie. Bedoeling is dat het aantal zelf persende afvalbakken nog wordt vergroot tot dertig stuks. Probleem is wel dat die vier keer zoveel kosten als reguliere afvalbakken.

Er zijn ook al verschillende aanpassingen gedaan aan de constructies van afvalbakken, maar dat heeft niet altijd het gewenste effect gehad, stelt het college. Dat afval naast de bakken en zwerfafval door overlopende prullenbakken voor komt is niet altijd te voorkomen. Toch wil het college binnen de mogelijkheden blijven zoeken naar oplossingen.