Gemeente Middelburg over azc: ook andere locaties dan de Cleene Hooge overwogen

De gemeente Middelburg heeft antwoord gegeven op de vragen die de SP stelde over de locatie van het nieuwe azc in Middelburg. Hieruit blijkt dat ze naar verschillende locaties gekeken hebben, nadat de gemeenteraad de kaders vaststelde voor een nieuw azc. Van de twee toplocaties werd een papieren schouw opgevraagd. Deze locaties waren de Cleene Hooge en Sint Laurens-Oost.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) achtte beidde locaties op basis van de papieren schouw geschikt. Beide schouwrapporten zijn beschikbaar, laat de gemeente weten. Maar volgens de SP lag de focus sinds 21 april met name op het gebied de Cleene Hooge.

‘Besluitvorming niet onnodig versmald’

De gemeente zegt het niet met de SP eens te zijn dat het proces van besluitvorming vanaf dat moment onnodig versmald was. “In dat geval hadden wij het voorgenomen besluit op de voorgenomen datum van 6 juni kunnen nemen”, laat de gemeente weten. Dat gebeurde niet. Het besluit werd uitgesteld, omdat de gemeente “nog nadere informatie nodig had om tot een gedegen besluit te kunnen komen”.

Volgens de gemeente is er toen een bredere blik geworpen op verschillende locaties. “Wij hebben nadere informatie opgevraagd over het criterium ‘binnen afzienbare tijd’ voor de locaties Mortiere-Zonnepark en Sprenckpark en over het criterium ’toekomstbestendig’ voor de locaties Sprenckpark, Sint Laurens West, Trekdijk en Ramsburg Oost.”

Dit is een bericht van Omroep Zeeland.