SP wil weten of Middelburg meer locaties voor nieuw azc heeft bekeken

Heeft het college van burgemeester en wethouders (B&W) in Middelburg wel voldoende naar andere locaties voor een nieuw asielzoekerscentrum gekeken? Dat vraagt de SP zich af nu blijkt dat de gemeente al acht dagen nadat de gemeenteraad had bepaald aan welke eisen de nieuwe locatie moest voldoen, met het COA in gesprek was over de Cleene Hooge, de plek waar het nieuwe azc volgens B&W moet komen.

SP-raadslid Jan Zwemer heeft hierover vragen gesteld, die hij voor donderdagvond beantwoord wil zien. Want dan beslist de gemeenteraad welke wensen en bedenkingen men meegeeft aan het college. B&W kan zonder instemming van de raadsleden beslissen over een nieuwe locatie voor het azc, maar wil wel graag hun mening horen. Zwemer: “Wellicht heeft B&W al vanaf het begin de besluitvorming versmald door de focus te leggen op de Cleene Hooge. Ik hoop echt dat het college alle locaties die voorhanden waren even goed heeft onderzocht en niet alleen de Cleene Hooge heeft bekeken.”

Eigenlijk had de gemeenteraad op 12 oktober de wensen en bedenkingen moeten vaststellen. Maar omdat de stemmen op twee onderdelen staakten, moet daarover donderdag opnieuw worden gestemd. Voor B&W was het aanleiding om het moment waarop ze een definitief besluit zou nemen over de nieuwe locatie te verschuiven van 7 naar 14 november.

Als het aan de SP ligt, kan dat nog een keer worden uitgesteld als blijkt dat het college alleen de Cleene Hooge als locatie voldoende heeft bekeken. Zwemer: “Beter dat de besluitvorming intensiever en zorgvuldiger plaatsvindt en daardoor langer duurt, dan korter maar met een spoor van ontevreden Middelburgers achter ons.

Onderzoek rekenkamer

De VVD dient donderdag een motie in, gesteund door de SP, waarin wordt gepleit voor een onderzoek van de rekenkamer naar de manier waarop de keuze voor de Cleene Hooge tot stand is gekomen. De rekenkamer voert in opdracht van de raad onderzoeken uit naar onder meer de wijze van besluitvorming en of bepaald beleid het gewenste effect heeft.

VVD-fractievoorzitter Wilfried Boonman: “De VVD en de SP staan ideologisch ver van elkaar, maar we vinden beide dat de keuze voor de nieuwe locatie van het azc veel te snel is gegaan. Wij hebben steeds gezegd: B&W, doe nu een stap op de plaats en kijk of de besluitvorming goed is verlopen. Een onderzoek van de rekenkamer verwacht ik niet voor volgend jaar, dus dat heeft waarschijnlijk geen invloed op het besluit dat het college volgende week zal nemen. Maar een onderzoek door een onafhankelijke instantie, daar kunnen we als gemeente alleen maar beter van worden.”