Werkzaamheden herinrichting Bloemenbuurt gestart

Op maandag 30 oktober 2023 zijn de werkzaamheden voor de Herinrichting Bloemenbuurt deelgebied 1 gestart. Deelgebied 1 bestaat uit de Bloemenlaan, President Rooseveltlaan, Schuitvaartgracht en de Anjelierenlaan.

Aannemer Sinkegroep infra B.V. is gestart in de Bloemenlaan met het opbreken van de bestrating voor de rioolaansluiting. De werkzaamheden bestaan uit het vernieuwen van de bestrating, riolering, het openbaar groen en de openbare verlichting. DNWG pakt ook de nutsvoorzieningen aan. Tijdens de werkzaamheden kunt u enige hinder ervaren en is het niet altijd mogelijk om uw auto voor de deur te parkeren. De actuele locaties waar u niet kunt parkeren, geven we buiten met borden aan en vermelden we in de BouwApp.

Ā©Doemeevlissingen.nl

Deelgebied 1 is het eerste project in de reeks waarbij we de Bloemenbuurt toekomstbestendig gaan maken. De werkzaamheden voor dit project duren naar verwachting tot en met mei 2025. Kijk voor meer informatie over de herinrichting en de planning van de werkzaamheden op de website:

www.doemeevlissingen.nl