Gemeenteraad Veere wil twee opvanglocaties voor minderjarige asielzoekers

Te groot en op de verkeerde plek. Dat vindt de gemeenteraad van Veere van het voorgenomen besluit van burgemeester en wethouders om in het centrum van Serooskerke vijftig minderjarige asielzoekers op te vangen. Uiteindelijk neemt B&W het besluit, maar de raad vindt dat de jongeren op twee locaties in twee verschillende dorpen binnen de gemeente moeten worden opvangen.

Aan het begin van het debat spraken elf burgers in over het plan. Teneur van alle bijdragen: de inwoners van Serooskerke voelen zich overvallen door het plan van de gemeente. Ook zou de balans in het dorp volledig worden verstoord als er zo’n vijftig jongeren, van wie het grootste deel jongens, zich zouden vestigen bij de ruim dertig jongens die de eigen dorpsbevolking kent.

Geen integratie

Ook wezen de insprekers erop dat het bij de opvang om een ‘proces opvang locatie’ gaat, waarbij jongeren maar enkele weken in Serooskerke zouden verblijven om vervolgens elders in het land te worden gehuisvest. “Op deze manier komt er uiteraard niets terecht van integratie van de jongeren.” De opmerking van verantwoordelijk wethouder Tuk (ChistenUnie) dat die doorstroom op dit moment zo goed als tot stilstand komt – ‘ze blijven waarschijnlijk zes tot twaalf maanden’ – mocht de zaal niet overtuigen.

Wilma Stouten vertelde dat haar vader ooit naast de plek waar de locatie is gepland een succesvol autosloopbedrijf was begonnen. Haar zus heeft er een paardenstoeterij. Op het sterfbed van hun vader hadden ze hem beloofd zijn erfenis in stand te houden. “Ik werd tijdens een informatiebijeenkomst over de opvang laatst weggezet als een mevrouw die sprak uit emotie. Laat ik u zeggen dat wij zullen vechten als leeuwinnen om dit rampplan tegen te houden.”

Izaäk Geschiere van de dorpsraad Serooskerke wees erop dat het om een sociaal dorp gaat waar een grote onbalans ontstaat als het plan doorgaat. “Zoek of een locatie verder weg van de dorpskern of plaats het bij een groter dorp dan Serooskerke dat zo’n 1.800 inwoners heeft. Vijftig jongeren zijn gewoon te veel, de plek is naast een speeltuin en zwembad De Goudvijver totaal verkeerd gekozen.”

‘Dorp zal drastisch veranderen’

Ellen Tavenier was nog duidelijker: “Gooi dit plan in de prullenbak en ga met alle kernen in de gemeente een eerlijk gesprek aan, om de opvang over zo veel mogelijk plekken te verdelen. Haar 15-jarige dochter Julia Tavenier sprak met haar vriendin, de 14-jarige Milou Koppejan, ook in. “Want er komt straks een groep asielzoekers van onze leeftijd in het dorp wonen, die ook nog regelmatig verandert. Ons vertrouwde dorp, waar we nu als jongeren leven, zal hierdoor drastisch veranderen. Dat willen wij niet.”

Wethouder Tuk verklaarde aan het einde van het debat dat B&W de inbreng van de insprekers en de gemeenteraad laat meewegen, maar dat het aan het college is om een definitief besluit te nemen. Dat kan volgens Tuk nog wel enkele weken duren.

Foto: Wilma Stouten, een van de tien inspreeksters over de opvang van jonge asielzoekers in Serooskerke (foto: Adrie Boxmeer)