Han Polman stopt als commissaris van de koning in Zeeland

Han Polman stopt na ruim 11 jaar als commissaris van de koning in Zeeland. Hij is voorgedragen als staatsraad in de Afdeling advisering bij de Raad van State en begint op 15 september in zijn nieuwe functie. Hij laat Zeeland met enige pijn in het hart achter, maar kijkt ook uit naar een nieuwe functie.

14 juni heeft de ministerraad ingestemd met de voordracht van Han Polman (61) tot staatsraad. Minister Hugo De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Polmans voordracht tot benoeming gedaan in overeenstemming met minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming. De Raad van State is onafhankelijk adviseur van regering en parlement over wetgeving en bestuur, en is de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland.

De Raad heeft twee gescheiden afdelingen: de afdeling advisering en de afdeling bestuursrechtspraak. De afdeling advisering, waar Polman als een van de ongeveer vijftien staatsraden aan de slag gaat, adviseert de regering onder meer over wetsvoorstellen, algemene maatregelen van bestuur, de Miljoenennota en goedkeuringswetten voor internationale verdragen.

Nieuwe stap

Han Polman, die ruim elf jaar commissaris van de koning in Zeeland is geweest, laat de provinciale organisatie naar eigen zeggen over drie maanden met pijn in het hart achter. Hij had het hier naar zeker z’n zin, maar kijkt na 11,5 jaar uit naar een nieuwe stap. Op zijn leeftijd is het mooi nog een keer aan iets nieuws te beginnen, het nog eens over een andere boeg te gooien,, vindt hij. Zijn kennis en ervaring in verschillende rollen in het openbaar bestuur zullen hem goed van pas komen in z’n nieuwe functie, zegt hij.

Op 15 september begint Han Polman in zijn nieuwe functie. De procedure die moet leiden tot de aanstelling van een nieuwe commissaris van de Koning in Zeeland wordt gecoördineerd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met betrokkenheid van Provinciale Staten.

Foto: Mechteld Jansen