Gemeenteraad akkoord met vestiging nieuw azc in De Cleene Hooge

De meerderheid van de Middelburgse gemeenteraad ging er vanavond mee akkoord om het nieuwe azc in De Cleene Hooge te vestigen. Wel wordt het college van B&W gevraagd om de opvang van reguliere vluchtelingen en de noodopvang op verschillende locaties te vestigen. Volgende week dinsdag neemt B&W een definitief besluit. De gemeenteraad wil wel dat de gemeentelijke rekenkamer onderzoekt hoe het voorgenomen besluit van het college van burgemeester en wethouders (B&W) voor het azc op deze locatie tot stand is gekomen.

Het voorstel voor een onderzoek van de rekenkamer, die onafhankelijk het gemeentelijk beleid onderzoekt, kwam van de VVD, SP en FvD. Ondanks dat alle raadsleden het steunden, leidde het wel tot een korte en felle discussie tussen coalitiepartijen D66 en CU met oppositiepartijen SGP en SP.

Jan Zwemer (SP): “Volgens mij besloot B&W al heel snel voor De Cleene Hooge als locatie, de andere locaties zijn nauwelijks serieus onderzocht. Daarna heeft men cosmetisch toegeschreven naar deze keuze. B&W heeft de participatie van burgers hoog in het vaandel staan. Dit dossier is wat dit betreft een minpunt. “

Paul Moens (SGP): “Het college van GroenLinks/PvdA, D66, LPM en CU beloofde bij zijn aantreden een frisse wind. Dat moest blijken uit meer transparantie over hoe besluitvorming tot stand zou komen.”

‘Aanwakkeren wantrouwen’

Dat ging Bas van de Reest (D66) te ver: “Wij zijn voor een onderzoek van de rekenkamer. Dat is goed voor het vertrouwen in de politiek. Wat niet helpt, zijn beschuldigingen dat het niet transparant was. Dat klopt niet. B&W hebben alle documenten gedeeld, alle vragen van de raad uitvoerig beantwoord. Door te beweren dat het niet transparant was, wakkert u het wantrouwen in de politiek aan.”

Arjan Beekman (CH) viel hem bij: “Meneer Moens, dat we van mening verschillen is uiteraard geen probleem, maar u gebruikt grote woorden. Maak het concreet: waar is de besluitvorming niet transparant geweest?”

Moens: “Ik heb gehoord dat raadsleden van de coalitie al voor de zomer over het nieuwe azc waren geïnformeerd, terwijl de rest van de raad dat pas na de zomer hoorde. Dat noem ik niet transparant.”

Wim Kant: “Deze hele discussie geeft aan dat een onderzoek van de rekenkamer hard nodig is.”

Volstrekt onlogisch’

Dat vindt de Werkgroep azc Cleene Hooge ook. In een persbericht beweert zij dat de locatiekeuze volledig is toegeschreven naar de voorkeur van het college van B&W. De werkgroep baseert zich op documenten die ze via de Wet openbare overheid heeft opgevraagd. “De wethouder zei dat hij zelf ook verrast was dat de locatie Cleene Hooge de beste optie was. Dit is feitelijk volstrekt onjuist, want er was een ambtelijke voorkeur voor De Cleene Hooge. Dat blijkt uit correspondentie die we hebben opgevraagd tussen de gemeenten en het COA.”

Volgens de werkgroep heeft het COA een rapport over een andere mogelijke locatie, Sint Laurens-Oost, pas in oktober aan de gemeente overhandigd., een maand na het voorgenomen besluit over De Cleene Hooge. De werkgroep: “Er is dus een ambtelijke voorkeur, maar je wacht niet op het schouwrapport over een mogelijke tweede locatie. Dat is volstrekt onlogisch.”