Dauwendaele is het meest geschikt voor nieuwbouw, vinden deze Middelburgers

Dauwendaele is het meest kansrijke gebied voor nieuwe woningen, blijkt uit het adviesrapport van het inwonersberaad Middelburg. Zo’n zestig willekeurige inwoners hebben gebrainstormd over geschikte nieuwe woningbouwlocaties binnen de gemeente. Ze hebben hun bevindingen gepresenteerd aan wethouder Rutger Schonis, die het rapport in ontvangst nam namens het college van B&W.

94 procent van de inwoners zag Dauwendaele als een kansrijk gebied. Een opvallende locatie voor herbestemming, vindt het college. “Ik had niet verwacht dat mensen locaties zouden aanraden in het buitengebied”, zegt Schonis. “Ik dacht dat mensen daar zuinig op wilden zijn, maar dat vullen wij in vanuit de politiek. Het blijkt dus mee te vallen.”

Andere plekken die buiten de bebouwde kom werden genoemd waren: Cleene Hooge, het gebied tussen landgoed Ter Hooge en de Laan der Verenigde Naties, en een gebied ten westen van Rittenburg en ten oosten van Ramsburg.

Wonen boven winkels

Binnen de bebouwde kom werd het Hof van Tange, Damplein, Schenge en het perceel aan de Torenweg gesuggereerd. Daar staat momenteel nog geen bebouwing. Ook is gewezen op nu onbenutte mogelijkheden, zoals het wonen boven winkels. “Het is leuk om te zien dat het inwonerberaad die suggestie doet, want we hebben daar al beleid voor. Het is heel voor de hand liggend, dus een bevestiging van waar wij al mee bezig zijn”, vertelt Schonis. “Wonen in de binnenstad is het meest reëel. Je hebt al de infrastructuur, dus daar hoef je niets nieuws voor aan te leggen.”

In en rond Arnemuiden werden drie locaties aangewezen: bij het Veerse Meer, buiten de kern (noord- en oostzijde) en enkele herbestemmingen binnen de bebouwde kom. Rutger Schonis is verrast over de suggestie om woningen te bouwen aan het Veerse Meer of bij het Arne Zijkanaal.

“Ik had nooit verwacht dat er een concrete kaart met stippen uit de bijeenkomst zou rollen. Ik ben trots op het resultaat en wil graag een betaalbare koopwoning in de buurt van Middelburg”, zegt de 18-jarige Hilde Louwerse uit het inwonersberaad. “Dit was voor mij een kans om mijn stem te laten gelden.”

Geen afsluiting, maar een begin

Het adviesrapport werd overhandigd door Peggie van Oosten en John de Rijke namens het inwonersberaad. “Het was voor mij de eerste keer dat ik op deze manier betrokken was in de politiek en aangezien ik pas naar Middelburg ben verhuisd vond ik het leuk om een keer mee te maken”, zegt Van Oosten.

De overhandiging voelde voor De Rijke niet als afsluiting van het project, maar eerder als een begin: “De afstand tussen de politiek en de samenleving zou van mij wel wat kleiner mogen. Op deze manier creëer je draagvlak en komen de burgers naar de politiek toe.”