Bijzondere Walcherse muntschat te zien Zeeuws Museum Middelburg

In het Zeeuws Museum in Middelburg is vanaf deze week een bijzondere nieuwe aankoop te zien. Het gaat om enkele tientallen munten en resten van sieraden, die omstreeks 1570 moeten zijn achtergebleven of begraven op Walcheren. Al een aantal jaren geleden werd de muntschat gevonden door Michiel Bil en Michael Daniëlse.

De mannen speurden op een akker op Walcheren met een metaaldetector, toen ze de munten vonden, vertelt Maaike Ritsema van het Zeeuws Museum. De vondst is destijds volgens protocol gemeld bij de gemeente en geregistreerd bij PAN (Portable Antiquities Netherlands). Het is vrij uitzonderlijk dat zo’n vondst wordt gedaan (op Walcheren en) in Zeeland. “De munten zijn gevonden op een akker die weinig is omgeploegd en lag vrij dicht onder het maaiveld”, zegt Ritsema. “Vrij kort voor de vondst was de akker wel een keer omgeploegd, waarbij waarschijnlijk het mosterdpotje waar de munten in zaten is gebroken.” De landeigenaar wil overigens niet dat de vindplaats bekend wordt.

Schoonmaken en determineren

Michiel Bil vond de munten volgens Ritsema toen hij in een rechte lijn over de akker liep met de metaaldetector. Met behulp van zijn kompaan Michael Daniëlse groef hij de muntschat op. Daarna hebben ze de vondst netjes gemeld. Dat het een aantal jaren heeft geduurd voordat de munten konden worden geëxposeerd in het Zeeuws Museum had meerdere redenen, zegt Ritsema. “Bij zo’n vondst komt nogal wat administratie kijken. De munten moesten worden schoongemaakt en gedetermineerd. Vervolgens moest de vinder besluiten om de munten aan ons te verkopen. Bovendien hebben wij altijd andere exposities lopen, waardoor het even heeft geduurd voor de muntschat bij ons te zien was.”

Ook resten van sieraden

De muntschat is volgens het museum een waardevolle aanvulling op de archeologische collectie en past in zowel de vaste presentatie, als in de aankomende tentoonstelling over sieraden Onder ons (2025). Naast zilveren en gouden munten zijn er ook resten van sieraden gevonden. Het zijn delen van verguld zilveren kralen en de kop van een haarnaald; allen gemaakt volgens de filigraintechniek.

Potje

De zilveren munten zijn vooral afkomstig uit Vlaanderen, Brabant (Antwerpen), Holland, Utrecht en Gelderland maar er zit er ook één uit Spanje tussen. De gouden munten komen uit Brabant (Antwerpen), Frankrijk en Engeland. De oudste munten dateren van het eind van de 15e eeuw, de nieuwste uit 1569. Dit laatste jaartal wijst er mogelijk op dat de schat rond 1570 is begraven. Het gebeurt volgens het Zeeuws Museum niet vaak dat ook het omhulsel van zo’n schat, in dit geval (de resten van) het potje van steengoed, ook wordt gevonden.

Het ging om enkele tientallen gouden en zilveren munten en resten van sieraden. Foto: Pim Top