Gratis training ‘Instructie Verantwoord Alcoholschenken’ in gemeente Middelburg

Herkent u het, dat na de training één van de spelers 10 bier bestelt, maar u geen zicht heeft op aan wie dit wordt uitgedeeld? Of een jongere, waarvan je niet zeker weet of deze al 18 is, alcohol bestelt? Of iemand met een slok teveel op toch met de auto naar huis wil?

Het is de taak van de vereniging om het alcoholgebruik binnen de club in goede banen te leiden. De vereniging is namelijk wettelijk verantwoordelijk voor de staat waarin de gasten de sportclub verlaten. Barpersoneel moet dus kunnen bepalen wanneer iemand teveel op heeft of wanneer zij moet ingrijpen wanneer iemand met alcohol op in de auto wil stappen. Geen leuk onderdeel van de bardienst, maar wel een hele belangrijke! Hoe spreek je iemand aan, zonder gelijk de politieagent uit te hangen? Met wie overleg je als je twijfelt over iemands leeftijd? En wat zijn eigenlijk de regels in de wet?

Ondanks de landelijke berichtgeving in de media over een alcoholverbod, zijn de gemeente Middelburg juist heel reëel met betrekking tot de belangrijke sociale rol die een club heeft. De gemeente wilt echter geen alcohol stimuleren en tools aanreiken om om te gaan met problemen die een club in de praktijk ervaart. In een gezonde en vitale sportomgeving zijn de vrijwilligers geschoold en weten zij op de juiste manier te handelen in de kantine. De Alcoholwet schrijft sinds 2011 voor dat verenigingen verplicht zijn om een Alcohol Bestuursreglement op te stellen en barpersoneel te instrueren. Bijvoorbeeld middels een training ‘Instructie Verantwoord Alcoholschenken’ (IVA). Graag willen ze clubs in samenwerking met 1NUL1 Preventie hierbij ondersteunen.

Middels een gratis IVA-training voor barpersoneel, in een 2 uur durende bijeenkomst op de vereniging of een locatie naar wens, op een tijdstip naar wens. In deze training geven we uitleg over de regels in de Drank- en Horecawet, het belang van NIX18, de verantwoordelijkheden als barvrijwilliger en hoe te handelen in lastige situaties.

De Gemeente Middelburg heeft de ambitie in om alle sportkantines binnen de gemeente bewustwording te creëren rondom verantwoord alcoholschenken. Ook u als sportclub bent verplicht om een Alcohol Bestuursreglement op te stellen en uw barvrijwilligers te instrueren, bijvoorbeeld middels de training ‘Instructie Verantwoord Alcoholschenken’. 1NUL1 Preventie biedt u daarom kosteloos deze training aan om u hierbij te ondersteunen.

Graag willen ze een veilige sportomgeving stimuleren, onder andere door het realiseren van een verantwoord schenkbeleid bij sportclubs, waardoor met name het drinken door jongeren onder de 18 jaar en het rijden onder invloed wordt voorkomen. We houden hierbij rekening met het financiële aspect maar ook het sociale karakter van uw sportclub.

Inhoud van de cursus:

  • effecten en risico’s van alcoholgebruik en het belang van ‘NIX18’;
  • wet en regelgeving met betrekking tot alcohol (Drank en Horecawet en wegenverkeerswet);
  • omgaan met ‘lastige klanten’;
  • Alcoholbestuursreglement
  • de praktijk van verantwoord schenken.

Interesse? Neem dan contact op via de contactpersonen van 1NUL1 of Gemeente Middelburg.
Dit initiatief wordt u aangeboden vanuit 1NUL1 en de Gemeente Middelburg.

Anita van Rijn rijn@emergispreventie.nl
Ruud Mesu r.mesu@middelburg.nl