Zo moet de gemeente Veere er over 25 jaar uit zien

Hoe ziet de gemeente Veere er over 25 jaar uit? Dat staat in de ‘Omgevingsvisie Veere 2047’, die de gemeenteraad donderdag heeft vastgesteld. Wethouder René de Visser (Ruimtelijke Ordening) en burgemeester Frederiek Schouwenaar geven hun reactie.

De gemeente Veere heeft iets met getallen. De visie kijkt 25 jaar vooruit naar 2047. De cijfers van dat jaartal opgeteld leveren het getal 13 op, het aantal woonkernen in de gemeente Veere.

De Omgevingsvisie noemt vijf aandachtsgebieden: de dertien woonkernen, het agrarisch middengebied, de kust, het Veerse Meer en Neeltje Jans, dat ook tot de gemeente behoort. Het agrarisch middengebied wil Veere open houden. Daar, maar ook in de rest van de gemeente, geldt een verbod op meer grootschalige verblijfsrecreatie. Ook is het verboden om zonder vergunning tweede woningen te verhuren. Verder moet woningbouw zoveel binnen de bestaande woonkernen plaatsvinden. De gemeente wil hiermee voorkomen dat kernen met elkaar of met Middelburg en Vlissingen samenklonteren.

Energieneutraal dorp

Voor elke woonkern schetst de Omgevingvisie een toekomstperspectief. Een willekeurige greep: in Aagtekerke ligt het accent op woningen voor jonge gezinnen, om de sociale samenhang in het dorp te bevorderen. In Domburg staat behoud van de badstatus centraal, maar wel met ‘een minder grote ecologische voetafdruk’. In Oostkapelle moet het huidige ondernemersklimaat worden gehandhaafd. Gapinge moet een energieneutraal dorp worden en Grijpskerke het centrale fietsknooppunt van Walcheren. In Veere is geen plek voor tweede woningen in het centrum, maar moeten wel meer laadpalen voor elektrische auto’s komen.

Grote stappen

“Wij zetten met deze Omgevingsvisie grote stappen als gemeente”, zegt wethouder René de Visser (Ruimtelijk Ordening) de ochtend nadat de gemeenteraad unaniem de visie goedkeurde. Een meerderheid van de raad vond donderdagvond wel dat van alle voornemens duidelijker de effecten op het milieu in kaart moeten worden gebracht. De Visser deed de toezegging dat te zullen uitwerken. De Visser: “Een visie maken die 25 jaar ‘vers’ blijft, is natuurlijk een onmogelijke opgave. Daarom komt om de zoveel jaar een ijkmoment om eventueel bij te sturen.”

De Visser: “Het begon met een ansichtkaart aan alle inwoners met de oproep om mee te denken over de toekomst va de gemeente. Dat kon via een enquête. Het werd gevolgd door diverse bijeenkomsten. Dat waren in coronatijd nog digitale bijeenkomsten, maar toen dat weer mogelijk was zijn we snel echt bij elkaar gekomen.”

Frederiek Schouwenaar is als kersverse burgemeester ‘vooral heel trots’ op de deelname van de bevolking. “We wonen als gezin nu nog in Gorinchem, in afwachting van de verhuizing naar Oostkapelle. Mijn man is in Gorinchem wethouder geweest. Toen ik zei dat Veere bezig was met de Omgevingsvisie zei hij dat we dus binnenkort aan de participatie moesten beginnen. Vol trots kon ik vertellen dat we dat al achter de rug hadden.”

‘Geen onvriendelijke daad’

Veere is de eerste Walcherse gemeente die de Omgevingsvisie klaar heeft. Veere, Vlissingen en Middelburg zullen op het gebied van ruimtelijke ordening nauw met elkaar moeten samenwerken. Het is dan ook opmerkelijk dat de gemeenteraad donderdag een motie aannam die bepaalt dat als het Veerse belang botst met dat van heel Walcheren er dan voor Veere moet worden gekozen. Alleen de drie raadsleden van PvdA/GroenLinks en D66 stemden tegen.

Wethouder De Visser is niet bang dat Middelburg en Vlissingen de motie als ‘onvriendelijke daad’ opvatten. “De motie is er zeker niet op gericht om de bestaande samenwerking te beëindigen. We hebben elkaar nodig. Maar de raad vond het nodig om in geval van spanningen de prioriteiten scherp te formuleren. Dat is zijn goed recht.”

Medicijn

De Veerse politiek kenmerkte zich de afgelopen jaren door grote meningsverschillen tussen coalitie en oppositie, die halverwege de vorige raadsperiode ook nog eens stuivertje wisselde, wat de sfeer ook niet ten goede kwam. Is deze visie, unaniem ondersteund door de raad, een ‘medicijn’ voor meer saamhorigheid?

Burgemeester Schouwenaar: “Ik heb moeite met het woord medicijn, want dat suggereert dat de gemeente nu ziek is. Dat is niet het geval, Veere is kerngezond, maar dat moeten we uiteraard wel blijven. De Omgevingsvisie is ons moreel kompas voor de komende jaren. We kunnen als politiek vanaf nu de grote lijnen vasthouden en hoeven niet meer binnenbrandjes te bussen.”

Foto: Wethouder René de Visser van Veere overhandigt het eerste exemplaar van de Omgevingsvisie 2047 aan burgemeester Frederiek Schouwenaar (foto: Adrie Boxmeer)