Gemeenteraad Veere positief over nieuwe MFA Westkapelle ondanks hoge kosten

Door Adrie Boxmeer en Peter Urbanus

De nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in Westkapelle voor twee basisscholen, kinderopvang en een sporthal gaat 12,8 miljoen euro kosten. Wordt gekozen voor een ‘circulaire variant’, met meer duurzame materialen en een lagere CO2-uitstoot, dan komt daar 1,14 miljoen euro, schrijft het college van B en W van Veere. Maandag kwam de MFA aan de orde in de commissievergadering Ruimtelijke Ontwikkeling.

De bedoeling is dat de nieuwe MFA op de Molenwal in Westkapelle komt, waar nu de sporthal staat. Die moet dan wel worden gesloopt. Hierdoor kunnen gedurende twee jaar leerlingen van de basisscholen in het dorp niet in de buurt gymnastiekonderwijs krijgen. Omdat de gemeente hiertoe wel verplicht is, wordt in de tussentijd een opblaasbare sporthal geplaatst. Omdat dit buiten de bebouwde kom zal gebeuren, moeten de jongste leerlingen daar met de bus naartoe. Voor deze tijdelijke sporthal komen er nog 691.662 euro aan extra kosten bij.

Duurzame variant

B en W heeft naast het ontwerp voor de MFA ook een circulaire variant laten maken. In deze variant kan het gebouw, indien nodig, makkelijk worden uitgebreid of verkleind worden. Omdat er in de duurzame variant 47 procent meer CO2 in de gebruikte materialen wordt opgenomen, daalt de CO2-uitstoot met 36 procent. Omdat deze variant naar verwachting langer meegaat (65 jaar tegen 50 jaar voor de niet-duurzame variant) dalen de afschrijvingskosten met 24.000 euro.

B en W verwacht voor de bouw van de MFA subsidie van het Rijk te ontvangen, dat hiermee deelname aan sport wil stimuleren. Voor de niet duurzame variant bedraagt de subsidie bijna 640.000, voor de opblaasbare sporthal ruim 48.000 euro en voor de circulaire variant nog eens ruim 56.000. Eerder dit jaar werd bekend dat Geurst & Schulze Architecten de aanbesteding had gewonnen.

Belofte maakt schuld

Tijdens de vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening bleken sommige raadsleden tegen de kosten aan te hikken. Ad van Broekhoven (VVD) begon met de uitspraak ‘belofte maakt schuld’. “Westkapelle is een MFA beloofd door de gemeenteraad. Maar de kosten zijn enorm gestegen. In de tijd van de eerste MFA’s kon je er vier bouwen voor 20 miljoen euro. Nu kost deze in Westkapelle alleen al 13,5 miljoen euro. Het is veel geld en wat ons zorgen baart is dat er in dit voorstel een visie op de exploitatie ontbreekt.”

Pilot

In het voorstel staat een kostprijsdekkende verhuur van ruimtes voor onder andere kinderopvang en fysiotherapie. Ook benoemde Van Broekhoven eerdere ervaringen met een MFA, waarbij verhuur van ruimten niet van de grond kwam. Verder had de VVD moeite met extra geld voor een pilot op circulair bouwen, omdat elders ook al zulke pilots lopen. “Dit is geen kleinschalig project. Moeten we dit als kleine gemeente wel gaan doen? Kunnen we niet van andere projecten elders leren? Deze pilot kost 1,15 miljoen euro extra”, zei de VVD-er.” Hij vreest dat deze pilot een bedreiging voor de realisatie van deze MFA kan worden.

Prognoses

Patrick Sins (Hart voor Veere) vreesde dat de bouw van de MFA geen gelijke tred zal houden met de behoefte qua aantallen leerlingen. Hij wees op het aantrekken van meer gezinnen en dus meer kinderen. In Domburg bleek een school al te klein voor het aantal leerlingen. Anderzijds vroeg hij zich af of sportverenigingen die van de MFA gebruik moeten straks nog wel genoeg leden hebben. “Zijn de prognoses nu juist?”, vroeg hij. De overige partijen toonden zich positief en verdedigden de circulaire pilot, met het oog op de toekomst. Wel vroeg René Molenaar (CU) of de school in de toekomst nog is aan te passen, indien nodig.

Wethouder Bert Tuk verwacht wel dat de kosten per saldo lager zullen zijn, door een langere afschrijvingstermijn door het circulair bouwen, en daarmee hergebruik van bouwmaterialen. Eerst moet er nog een definitief en een technisch ontwerp komen.

Impressie van het interieur van de nieuwe MFA (Geurst & Schulze Architecten).