Veere vangt vijftig minderjarige vluchtelingen op in Serooskerke

De gemeente Veere gaat vijftig minderjarige asielzoekers opvangen. Het gaat om jongeren onder de 18 jaar die zonder ouders of begeleiders naar Nederland zijn gekomen. De jongeren komen te wonen op een terrein achter de Zandput in Serooskerke. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor het gebouw en de begeleiding van de kinderen.

Het is de bedoeling dat de jongeren overdag naar school gaan in Middelburg. Het COA is verantwoordelijk voor de begeleiding en de ontwikkeling van de jongeren tot ze 18 jaar oud zijn en zelfstandig kunnen wonen in bijvoorbeeld een azc.

De gemeente Veere heeft voor De Zandput in Serooskerke gekozen omdat de locatie voldoet aan de voorwaarden van het COA: de locatie is vlakbij een sportgelegenheid, een supermarkt, een internationale schakelklas in Middelburg en de grond is van de gemeente.

Informatieavond

De inwoners van Serooskerke hebben vandaag van de gemeente een brief gehad waarin zij op de hoogte worden gesteld van de plannen die de gemeente heeft met de opvang. Op 18 oktober en 2 november kunnen de inwoners tijdens een bewonersavond vragen stellen aan het COA en de verantwoordelijke wethouders Bert Tuk en René de Visser.

“Natuurlijk begrijp ik dat er zorgen en vragen zijn over de impact van deze beslissing op onze gemeenschap”, reageert verantwoordelijk wethouder Bert Tuk. “Het is van essentieel belang dat we ervoor zorgen dat de huisvesting van deze kinderen gepaard gaat met passende ondersteuning en begeleiding, zodat zowel onze inwoners als de kinderen in harmonie kunnen samenleven en een veilige en gezonde omgeving kunnen delen.”

Tuk denkt dat er onder de inwoners van Serooskerke wel draagvlak is voor het opvangen van asielzoekers. “Maar je merkt wel dat mensen soms bang zijn voor dingen die mis kunnen gaan. Die zorgen proberen we zo veel mogelijk weg te nemen. Het COA heeft veel ervaring met opvang van deze jongeren en de ervaring leert dat de opvang goed gaat. Helaas heb je ervaring natuurlijk altijd pas achteraf.”

Anderhalf jaar

Voordat de asielzoekers de opvang bij de Zandput in kunnen, moet er nog een hoop gebeuren. “We verwachten eigenlijk dat het nog zo’n anderhalf jaar kan duren”, zegt Tuk. “Er moeten nog vergunningen worden aangevraagd. We bieden deze plaats vanuit de gemeente aan het COA aan, maar zij moeten, net als andere organisaties, al die vergunningsprocedures doorlopen. Dat kan soms even duren.”

Met de opvang van deze groep asielzoekers volgt de gemeente Veere het verzoek van het Rijk om meer asielzoekers in de gemeente op te vangen. Het Rijk roept alle gemeenten in Nederland op om opvangplekken voor asielzoekers te realiseren. Op dit moment worden er in Zeeland asielzoekers opvangen in het asielzoekerscentrum in Middelburg, de noodopvanglocaties in Middelburg, Goes en Vlissingen en de crisisnoodopvanglocaties in Terneuzen, Hulst, Aardenburg, Zierikzee en Terneuzen.

Dit is een bericht van Omroep Zeeland.

Alleenstaande minderjarige vreemdeling

Het Rijk noemt iemand een alleenstaande minderjarige vreemdeling als de jongere zonder ouders of verzorgers naar Nederland is gekomen en hier asiel heeft aangevraagd. De jongere is bij aankomst in Nederland jonger dan 18 jaar en komt van buiten de Europese Unie.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat er in 2022 4.205 alleenstaande minderjarige vreemdelingen naar Nederland kwamen. Dat waren er meer dan in 2021. Toen kwamen er 2.190 jongeren zonder ouders of verzorgers naar Nederland.

Jongeren onder de vijftien jaar krijgen bij aankomst in Nederland een opvanggezin toegewezen. Jongeren boven de vijftien jaar worden ondergebracht in een kleinschalige opvang of een kleinschalige woonvoorziening.

BRON: Rijksoverheid.nl