Middelburgse politiek: noodopvang niet in Cleene Hooge

Als het aan de gemeenteraad van Middelburg ligt, komt er geen groot asielzoekerscentrum. De raad wil dat de noodopvang voor asielzoekers en het asielzoekerscentrum gesplitst worden. Dat bleek donderdagavond.

Het debat werd aan het eind van de avond afgebroken en gaat op een later tijdstip verder. Twee conclusies kunnen al worden getrokken: de meerderheid van de raad wil dat het nieuwe azc in de Cleene Hooge komt, een groen gebied aan de westkant van de stad.

En een meerderheid wil ook dat daar alleen 330 vaste opvangplekken komen. De plekken voor noodopvang, een flexibel aantal maar maximaal 250, moeten op een andere locatie komen. Wellicht net als nu, in evenementenzaal Studio A58. De exploitant heeft laten weten dat hij bij verlenging van de noodopvang het gebouw hiervoor beter geschikt wil maken.

Veel verwijten vlogen donderdagavond over en weer tussen de coalitiepartijen en de oppositie. Want GroenLinks/PvdA, D66 en ChristenUnie, nu in het college, hebben tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2021 gezegd de Cleene Hooge zo veel mogelijk open te willen houden. Ze werden daaraan herinnerd door oppositiepartijen de SGP en het CDA. Wat weer tot kritiek van GroenLinks/PvdA leidde: de oppositie was als toenmalige coalitie namelijk altijd al voor bouwen in De Cleene Hooge.

Schampere opmerkingen

Het vorige college besloot in 2021 dat er een nieuw azc moest komen. Drie van de vier toenmalige collegepartijen, SGP, CDA en VVD, zitten nu in de oppositie. Dus kritiek van hen dat het huidige college zichzelf nu in een tijdsklem manoeuvreert door het nieuw azc al in juli 2025 te willen openen, leidde tot schampere opmerkingen van de collegepartijen van nu.

Mehmet Kavsitli (GroenLinks/PvdA): “U heeft het besluit in 2021 niet laten volgen door concrete stappen met het oog op de verkiezingen een jaar later.” Dat kon CDA’er Wim Kant niet op zich laten zitten: “Deze opmerking werp ik verre van me.”

Kiezersbedrog

Een speciale rol bij deze verwijten speelde de Lokale Partij Middelburg, die zowel in het huidige als het vorige college zitting had. Fractievoorzitter Bram de Buck: “Als in 2021 de verantwoordelijke wethouder van de SGP meer haast had gemaakt, hadden we nu geen tijdnood gehad.” Paul Moens (SGP): “Het hele college was verantwoordelijk, niet alleen de SGP-wethouder. Ook de LPM zat toen in het college.” Wim Steketee (LPM): “De SGP verwijt ons kiezersbedrog. Daar verzetten we ons tegen.”

Marianne Golsteijn (GroenLinks/PvdA) gaf toe dat haar partij in het verkiezingsprogramma had beloofd om Cleene Hooge zo veel mogelijk open te houden. “Maar we hebben ook oog voor de nood van vluchtelingen. En ja, dan moeten we onze verkiezingsbelofte deels loslaten. Dat is niet makkelijk.”

‘Geen inhoudelijk debat’

De oppositie voelde zich machteloos omdat ze geen bres kon slaan in het blok van collegepartijen. Ellen Poppe (CDA): “De coalitie sluit de rijen. Wat doen wij dan hier nog?” Alex Wöhler (VVD): “Er waren 25 insprekers tijdens de commissievergadering vorige week. De werkgroep van omwonenden maakte een gedegen rapport waar we ons voordeel mee kunnen doen. Maar wat doen we? We vangen elkaar vliegen af en er vindt geen inhoudelijk debat plaats. Ik vind het beschamend.”

Het leverde hem een applaus van de publieke tribune op en dat leidde tot een bestraffende opmerking van de burgemeester: “U moet zich hier onthouden van applaus en andere geluiden. U kunt het debat ook volgen hiernaast in het bedrijfsrestaurant, daar mag u wel lawaai maken.” Een deel van het publiek vertrok daarna, deels naar het restaurant en deels naar huis.

SGP’er Moens wilde weten van de coalitiepartijen of zij, als de noodopvang op een andere plek komt, het ermee eens zijn dat een nieuw azc ook op een andere locatie dan De Cleene Hooge kan. D66’er Bas van de Reest wilde namens de collegepartijen niet zo ver gaan.