Waterpeil in het kanaal door Walcheren wordt verlaagd wegens werkzaamheden

Ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan de kanaaloevers, e.d. wordt het waterpeil in het Kanaal door Walcheren met 0,60 m verlaagd naar NAP + 0,30 m. Deze kanaalpeilverlaging geldt voor de periode van zaterdag 3 februari 2024 tot en met zaterdag 16 maart 2024.

Het aflaten van het water naar NAP + 0,30 m. is gepland op:
Zaterdag 3 februari 2024, vanaf ca. 09:15u tot ca.15:00u;

Het oplaten van het water naar NAP + 0,90m. is gepland op; Zaterdag 16 maart 2024, vanaf ca. 05:00u.

Met deze kanaalpeilverlaging wordt de maximum toegelaten diepgang voor de scheepvaart
als volgt:

 • voor de doorgaande scheepvaart tussen Vlissingen en Veere: blijft onveranderd,
  m.u.v. de schepen die ontheffing hebben tot 4,30 m; dit wordt nu ook 3,70 m;
 • voor de scheepvaart tussen Vlissingen en het Zijkanaal naar Arnemuiden met inbegrip
  van het verbreed deel van het Zijkanaal naar Arnemuiden: 4,30 m;
 • voor de scheepvaart op het verbreed kanaal en het binnenhavengebied van Vlissingen,
  direct voor de grote schutsluis: 7,30 m en vanaf de 1e binnenhaven tot de
  binnenkeersluis: 6,40 m;
 • voor de scheepvaart naar Arnemuiden, vanaf de Arnebrug: 1,60 m.