Middelburg blijft worstelen met gescheiden afvalinzameling: kosten lopen op

Wat de gemeente Middelburg tot nu toe ook heeft geprobeerd om de kwaliteit van het PMD-afval te verbeteren, het wil maar niet lukken. Het afval zou alleen mogen bestaan uit plastic, metaal en drankverpakkingen, maar er worden nog te veel luiers, etensresten en medisch afval tussen het afval gevonden. Daardoor wordt nog steeds al het PMD-afval dat de gemeente aanbiedt, afgekeurd. De kosten daarvan liepen vorig jaar op tot 400.000 euro. Terwijl in een normale situatie de gemeente geld zou moeten krijgen voor het apart ingezamelde afval.

Het gaat al langer mis met het scheiden van afval in Middelburg. In mei vorig jaar bleek dat het Middelburgse plastic afval apart wordt gecontroleerd door de Zeeuwse Reinigingsdienst. En afgelopen september werd al duidelijk dat er geen enkele lading plastic afval uit Middelburg werd goedgekeurd. En dat is in de laatste maanden van 2023 niet verbeterd, schrijft wethouder Eduard Smit aan de gemeenteraad.

Steekproeven

Op verzoek van de gemeenteraad zijn er wel controles gedaan om mogelijke vervuilers op te sporen. Maar door personeelstekorten bij de afdeling Handhaving is dat niet helemaal gelukt. In mei en juni vorig jaar zijn er wel steekproeven gedaan. Daarbij zijn vier ondergrondse containers onderzocht en zijn vijf overtreders opgespoord. De inhoud van slechts een paar containers voldeed aan de eisen. In de afgekeurde containers werden vooral etensresten, GFT, luiers, textiel, papier en karton aangetroffen.

Volgens de wethouder moeten er maatregelen genomen moeten worden om het ingezamelde PMD-afval (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons) beter onder controle te krijgen. “We sturen bewoners doorzichtige plastic zakken, met uitgebreide informatie over de juiste wijze van afval scheiden. Als dat voldoende op zal leveren – minder restafval in het PMD – komt het goed. Maar de verwachting is dat er ook andere maatregelen nodig zijn.”

Restafval naar container brengen

En dat zou het omkeren van de afvalstroom moeten zijn. “Bij mensen die nu al een rolcontainer voor het afval hebben, willen we het PMD-afval gaan ophalen. Het restafval moeten ze dan naar een ondergrondse container in de buurt brengen. Uit onderzoeken blijkt dat dit helpt om de kwaliteit van het PMD-afval te verbeteren.” De gemeente belooft dat mensen maximaal 250 meter moeten lopen met hun restafval naar een ondergrondse container te brengen.

Dit is een artikel van Omroep Zeeland.