VVD wil minimaal half jaar uitstel besluit nieuw azc Middelburg

De VVD in Middelburg wil dat het college van burgemeester en wethouders (B&W) het besluit voor een nieuw asielzoekerscentrum in weidegebied De Cleene Hooge minimaal zes maanden uitstelt. Die tijd moet het gemeentebestuur gebruiken om in overleg met omwonenden en de gemeenteraad tot een beter besluit en wellicht tot een andere locatiekeuze te komen.

Donderdag vergadert de raad over het voorgenomen besluit voor een nieuw azc. Aan het begin van de vergadering zal de VVD voorstellen om het onderwerp van de agenda te halen. Het is de vraag of dit voorstel een meerderheid haalt. Daarom hebben de liberalen ook alvast maar hun ‘wensen en bedenkingen’ ingediend op het voorgenomen besluit. Want de locatiekeuze voor een nieuw azc is de bevoegdheid van B&W. De raad gaat er dus niet over, maar kan donderdag wel zijn mening geven.

De VVD wil bovendien ‘selectie aan de poort’: geen opvang van jonge alleenstaande mannelijke vluchtelingen of asielzoekers uit veilige landen, die zo goed als zeker geen asiel krijgen. Beide groepen veroorzaken de meeste problemen in azc’s. Ook wil de partij compensatie voor omwonenden voor waardeverlies van hun woning door de komst van een azc.

De SGP wil dat nog twee andere locaties worden bekeken voor vestigen van het azc. Want de bouw op de Cleene Hooge duurt waarschijnlijk lang. Het gebouw staat er nog niet en tegen de wijziging van het bestemmingsplan zullen omwonenden bezwaar aantekenen tot aan de Raad van State. Hierdoor is de streefdatum juli 2025 waarschijnlijk niet haalbaar. Daarom wil de SGP dat het gemeentebestuur ook kijkt naar Ramsburg-Oost en Mortiere-Zonnepark, waar een azc naar verwachting sneller kan worden gerealiseerd.

CDA en SP willen dat B&W de vaste opvangplekken van het nieuwe azc verdeelt over meer kleinere locaties binnen de gemeente. Het CDA denkt hierbij aan ten minste twee locaties, de SP aan vier.

Serieuzere participatie

D66 en ChristenUnie pleiten ervoor om de participatie van omwonenden bij de verder invulling van de plannen serieuzer aan te pakken dan het college van plan is. B&W denkt aan ‘adviseren’, beide partijen aan ‘meebeslissen’. Dat moet als het aan D66 ligt onder leiding van een extern bureau.

Politiek verslaggever Adrie Boxmeer:

Zoals al bleek tijdens de commissievergadering vorige week woensdag voelt de meerderheid van de raad niets voor het plan van B&W en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om 330 vaste en maximaal 250 flexibele opvangplekken te combineren in het nieuwe azc. Voor de meeste partijen is een azc van zo’n omvang te groot, zo blijkt uit hun bedenkingen.

Vorige week woensdag verdedigde wethouder Jeroen Louws zijn keuze. “Bij een kleiner azc is het voor het COA niet rendabel om er een duurzaam complex van te maken dat na 15 jaar een mooie woonwijk voor de inwoners van Middelburg kan worden.” Het heeft de rest van de gemeenteraad niet overtuigd, zelfs niet binnen de coalitie. Alleen zijn eigen partij, GroenLinks/PvdA, steunt hem. Voor de andere collegepartijen D66, Lokale Partij Middelburg (LP) en ChristenUnie is de combinatie van vaste opvangplekken en noodopvang duidelijk een stap te ver.