Middelburg verruimt startersregeling voor jonge huizenkopers

Ben jij niet ouder dan 34 en wil je in Middelburg een huis kopen? Goed nieuws: per 1 januari wordt de startersregeling in de gemeente verruimd. Hiermee kunnen jonge huizenkopers onder gunstige voorwaarden via de gemeente een deel van hun hypotheek financieren. Het totale budget van de regeling stijgt, en daardoor ook het uit te keren bedrag per persoon en het maximale bedrag dat je kunt lenen.

Het bedrag dat Middelburg in de startersregeling stopt, stijgt met ingang van volgend jaar van 2 naar 3 miljoen euro. Het te lenen bedrag gaat ook omhoog: van 40.000 naar 50.000 euro. De regeling gaat gelden voor woningen met een waarde van 80 procent van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG), nu is dat nog 60 procent. Het betekent dat je voor een woning met een waarde tot 324.000 euro een beroep kunt doen op de startersregeling.

De verruiming van de startersregeling staat in de begroting voor komend jaar, die het college van burgemeester en wethouders (B&W) vandaag naar de gemeenteraad heeft gestuurd. De verruiming was een verzoek van de gemeenteraad.

Tarieven stijgen volgend jaar

De gemeentelijke tarieven stijgen in 2024 met 3,3 procent. Voor volgend jaar verwacht Middelburg een overschot van 1,29 miljoen euro, in 2025 van 3,37 miljoen en in 2026 van 1,87 miljoen. De grote stijging in 2025 heeft te maken met een extra bijdrage uit het gemeentefonds, de subsidie van het Rijk aan gemeenten. De forse daling van het overschot in 2026 komt door ‘het ravijnjaar’. Dan verandert het Rijk de financiering vanuit het gemeentefonds, waardoor alle gemeenten hun inkomsten abrupt zien dalen.

Investeringsfonds

Middelburg wil zo’n 35 miljoen euro stoppen in een investeringsfonds voor de financiering tot 2050 van grote projecten op het gebied van woningbouw, energie, klimaat en mobiliteit. De gemeente stopt zelf 18,5 miljoen euro in het fonds. Daarnaast wil de gemeente 17 miljoen euro bij banken lenen. Daarvoor wordt een bedrag van 1 miljoen euro gereserveerd, om de rente te betalen.

Verder betaalt de gemeente in het basisonderwijs ‘natte gymlessen’, zodat kinderen hun zwemvaardigheid op peil kunnen houden. Ook wordt de ‘dubbele herplantplicht’ verruimd. De gemeente verving al gekapte gezonde bomen voor twee nieuwe bomen op dezelfde plek of elders in de gemeente. Dat gaat nu ook voor zieke bomen gelden. Verder worden de vloeren van parkeergarage De Geere vernieuwd en het contract van de stadsbeiaardier uitgebreid.