Vlissingers minder tevreden over gemeentebestuur dan de meeste Zeeuwen

40 procent van de inwoners van Vlissingen heeft vertrouwen in het gemeentebestuur. In de binnenstad gaat het om 30 procent. Dat blijkt uit het rapport ‘Leven in Vlissingen’, dat HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving in opdracht van de gemeente maakte. In de rest van Zeeland heeft 60 procent vertrouwen in de burgemeester en wethouders.

Er is dus werk aan de winkel voor het gemeentebestuur, zegt burgemeester Bas van den Tillaar. “Wij vinden de betrokkenheid van onze inwoners heel belangrijk. Daarom wil de gemeenteraad de actieve deelname aan allerlei plannen en voorstellen vergroten. Het onderzoek is een nulmeting die aangeeft waar de stad op dit moment staat. Over een jaar of vier doen we een nieuwe meting om te kijken wat er is veranderd.”

Welbevinden in kaart

De gemeente Vlissingen telt ruim 45.000 inwoners. Het onderzoek, waarvoor 625 inwoners een enquête invulden, is een vervolg op het rapport ‘Leven in Zeeland 2021’. Er is niet alleen gekeken naar financiële en economische voorspoed, maar ook naar de ‘brede welvaart’: alles wat het leven voor mensen aantrekkelijk maakt. Denk aan gezondheid, werk, woning en de woonomgeving. Vlissingen behoort net als Terneuzen, Sluis en Noord-Beveland tot de Nederlandse gemeenten met een lage brede welvaart. De Zeeuwse uitzondering is Kapelle.

De inwoners van Vlissingen hebben een lagere levensverwachting lager dan elders in het land en vaker een langdurige ziekte of aandoening. Die slechtere gezondheid zou samen kunnen hangen met meer uitstoot van fijnstof en broeikasgassen dan elders.

De uitstoot van broeikasgas per inwoner neemt er namelijk toe, terwijl het in de rest van het land juist daalt. De uitstoot van fijnstof blijft constant, maar daalt elders. De hoge uitstoot hangt volgens de onderzoekers vermoedelijk samen met de industrie in het industriegebied Vlissingen-Oost en de scheepvaart op de Westerschelde en de Noordzee.

Een dikke zeven voor geluk

Zo’n 89 procent van de ondervraagden is tevreden over het leven in de gemeente. Ze geven dat een rapportcijfer van een zeven of hoger. In geen enkele andere Zeeuwse gemeente ligt dat zo hoog. De inwoners zijn minder tevreden over de samenleving als geheel in vergelijking met de overige steden in Zeeland.

Vlissingers hebben de afgelopen jaren meer te besteden gekregen, blijkt uit het rapport. Opvallend is wel dat het aantal banen per 10.000 inwoners lager ligt dan in heel Zeeland: 568 tegen 668 en veel lager dan in Middelburg (685), Terneuzen (759) en Goes (985).

Ook zijn inwoners van de gemeente Vlissingen contenter over hun woning dan mensen in andere Zeeuwse steden. Ze zijn wel ontevredener over hun woonomgeving. Een op de vijf Vlissingers voelt zich onveilig in de eigen buurt, in heel Zeeland ligt dat iets lager. Van den Tillaar: “Over het algemeen zijn inwoners tevreden met hun eigen woonsituatie. Ze wonen hier graag en laten ook graag hun kinderen hier opgroeien, maar ze hebben daarnaast zorgen over de veiligheid en het milieu.”

Jongerenproblematiek vraagt aandacht

De geregistreerde criminaliteit daalt in Nederland, ook in Vlissingen. Opmerkelijk is dat het aantal jeugdige verdachten (van 12 tot 25 jaar) met 3,4 procent nergens zo hoog is als in Vlissingen. “Het aantal meldingen van misdrijven in Vlissingen ligt op het landelijk gemiddelde, dus daar steken we niet zo bij af, maar de problematiek bij jongeren is wel groter. Daar hebben we dus extra aandacht voor,” besluit Van den Tillaar.

De onderzoekers hebben de Vlissingers ook gevraagd naar wat volgens hen de politiek als eerste moet aanpakken.
Dit is de Top 5:
1. Verbeteren van de veiligheid op straat
2. Verbeteren van de gezondheidszorg
3. Vergroten van de werkgelegenheid
4. Bestrijden van de armoede
5. Verbeteren van het onderwijs.