Raad Middelburg stelt noodgedwongen oordeel over nieuw azc drie weken uit

De afwezigheid van twee leden van de Lokale Partij Middelburg (LP) en een lid van GroenLinks/PvdA had gisteravond tijdens de raadsvergadering grote gevolgen. Hierdoor staakten de stemmen over een relatief klein onderdeel van de vele wijzigingsvoorstellen (amendementen) over een nieuwe locatie van het azc. Daarom kan over het gehele voorstel pas tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op 8 november worden gestemd. Dat is exact één dag nadat het college van burgemeester en wethouder (B&W) eigenlijk het definitieve besluit had willen nemen.

De aanwijzing van een nieuwe locatie voor het azc is de bevoegdheid van B&W. Maar de raad mag wel bedenkingen en wensen aangeven. Een groot aantal amendementen werd vorige week ingediend. Zo veel, dat de raad afgelopen donderdag niet toekwam aan behandeling van een deel, laat staan aan de stemming.

Splitsing vaste- en noodopvang

Dat gebeurde gisteravond. Zo werd een voorstel van ChristenUnie en LPM aangenomen om de 330 vaste opvangplekken en de maximaal 250 plekken voor noodopvang over twee locaties te verdelen. Deze wens werd vorige week al geuit, wethouder Jeroen Louws (GroenLinks/PvdA) heeft inmiddels toegezegd dat hij er naar zal kijken.

Later kwamen daar aangenomen amendementen bij over inspraak (participatie) voor de burgers over de definitieve inrichting van het azc. Op voorstel van D66 neemt de gemeente hiervoor een extern bureau in de arm om de participatie zo neutraal mogelijk te laten verlopen. Een amendement voor het opstellen van een veiligheidsplan van de VVD haalde het ook, evenals een voorstel van dezelfde partij tot structureel overleg met de omwonenden van het nieuwe azc.

Ook aangenomen werd een amendement van coalitiepartijen GroenLinks/PvdA en LPM om het nieuwe azc ‘maximaal’ voor 15 jaar in De Cleene Hoogte te situeren. Het college sprak nog van ’ten minste’ 15 jaar. Het tweede onderdeel van dit amendement bepaalde dat ten minste vier jaar voordat het azc in De Cleene Hooge moet verhuizen alvast op zoek te gaan naar een nieuwe locatie.

De stemmen staakten

Toen wreekte zich dat twee raadsleden van de LPM en een van GroenLinks/PvdA gisteravond niet aanwezig waren. De uitslag van de stemming was namelijk 13-13. De burgemeester liet direct weten dat over de overige amendementen wel verder kon worden gestemd, maar over het totale voorstel pas tijdens de volgende raadsvergadering, nadat ook over het ’13-13-amendement’ opnieuw is gestemd.

Het verleidde Caroline Diepeveen (GroenLinks/PvdA) tot de opmerking ‘dat ze graag het amendement wilde intrekken’. Het kwam haar op een vermanende opmerking van de burgemeester te staan ‘dat dit niet meer kon’ en op meewarig gelach vanaf de publieke tribune.

VVD-raadslid Alex Wöhler merkte op dat de eerstvolgende raadsvergadering een dag later is dan het moment waarop B&W definitief een besluit had willen nemen over het nieuwe azc. Volgens de burgemeester moest de raad zich daar niets van aantrekker: “U gaat over uw eigen besluitvorming.”

Overigens staakten de stemmen bij nog een amendement: over het maken van afspraken met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over integratie van de asielzoekers. De stemming wordt vervolgd op 8 november.