Vanaf januari gelden er strengere regels op de Middelburgse woningmarkt

Vanaf 1 januari mogen huiseigenaren in Middelburg die hun woning willen splitsen dit pas doen als de gemeente toestemming heeft verleend. Dat staat in de nieuwe huisvestingverordening die dan in werking treedt.

Ook voor het samenvoegen van woningen of het opheffen van woonruimte moet dan een vergunning worden aangevraagd. Middelburg wil zo meer grip krijgen op de woningmarkt en bijvoorbeeld illegale verhuur tegengaan. Ook wil de gemeente voorkomen dat beleggers goedkope woningen opkopen en vervolgens verkopen. Of veel duurder verhuren of ‘ophokken’ (verdelen in kleine appartementen), waardoor starters of mensen met een laag inkomen geen kans maken op de woningmarkt.

De nieuwe regels gelden tot aan een bepaalde waarde van de woning. Hierbij is de maatstaf de jaarlijkse vaststelling volgens de Wet Onroerende Zaken (WOZ). Omdat in bepaalde delen van Middelburg, het centrum bijvoorbeeld, de huizenprijs hoger ligt dan in andere wijken gelden er in de gemeente verschillende grenzen. Zo geldt voor het centrum een WOZ-waarde van 300.000 euro, in Dauwendaele ligt de grens op 245.00 euro en in de Mortiere en Veersepoort op 355.000 euro.

Toeristische verhuur

In de loop van volgend jaar zal er ook een vergunning nodig zijn voor de toeristisch verhuur van woningen. In het oorspronkelijke B&W-voorstel was hierover niets geregeld. Dat was voor de gemeenteraad aanleiding om in oktober wethouder Rutger Schonis (D66) te vragen om dat alsnog te doen. De wethouder zegde dit toe, waarop de raad in november alsnog de nieuwe huisvestingverordening goedkeurde.