SGP Vlissingen wil dat B&W zwerfval bij ondergrondse containers aanpakt

De SGP in Vlissingen wil dat het college van B&W een einde maakt aan het zwerfafval bij de ondergrondse vuilcontainers. Dat ligt er volgens de partij omdat (illegale) bewoners die geen toegang hebben tot de containers dat daar dumpen.

Sinds enige tijd kunnen alleen inwoners gebruikmaken van containers die over een ‘druppel’ beschikken om ze te openen. Maar zo’n druppel krijgen alleen bewoners die bij de gemeente staan ingeschreven. Dat geldt dus niet voor mensen die illegaal in de stad verblijven. De SGP vraag het college of het hiermee rekening heeft gehouden toen men de containers afsloot.

De partij wijst erop dat de gemeente heeft besloten tot het gebruik van de druppel om zo de VANG -Van Afval naar Grondstof)-doelstellingen te halen. Afval moet als het kan zo veel mogelijk worden hergebruikt. Maar dat gaat op deze manier niet lukken, volgens de SGP. Daar komt bij dat het de gemeente nu extra geld kost, omdat medewerkers het zwerfafval moeten opruimen.

De SGP wijst erop dat inwoners van het centrum zich mateloos ergeren aan de rommel op straat. De partij vraagt het college of het ‘de moed heeft’ om de afsluiting van de containers terug te draaien. De SGP wijst de gemeente erop dat om het probleem structureel aan te pakken de illegale bewoning en verhuur moet worden bestreden.